Neandrtálec – postup výroby sochy

Klasickým výtvarným postupom, je zhotovenie sochy podľa modelu s použitím bodovacieho stojančeka. V nasledovnom fotoseriáli bude stručne popísaný postup prác od prvotnej grafickej predlohy, cez výrobu modelu a výrobu originálu, až po povrchovú úpravu.

 

Podklady:
Najprv vyhľadáme podklady (internet, knihy, časopisy) k nášmu zámeru. Urobíme si pracovné materiály ich vytlačením. Aby sme neurobili presnú kópiu niektorého z podkladov, navrhneme vlastný postoj. Nakreslíme štúdiu (skicu), ktorá bude slúžiť ako pomôcka. Pokiaľ máme viacero iných podkladov (detaily tváre, končatín), nemusíme sa snažiť o detalinú kresbu.

 
Materiál:
Na zhotovenie sochy budeme potrebovať blok lepeného lipového dreva vo veľkosti 80 cm (ostatné rozmery sú závislé od rozložitosti modelu).
Na výrobu modelu budeme potrebovať 20 až 25 kg modelovacej hliny, polystyrén, závitové tyče M 14 a M 10, príslušné matice, dve prekližky 50x50 cm hrúbky 3 cm, umelé pracovné podložky*, lepiacu pásku, šróby do dreva a zopár drobností ktoré sú v každej dielni.
 
Nástroje:
Modelovacie špachtle, očká, rosič s vodou, motorová píla, uhlová brúska (a rôzne uberacie kotúče**), rezbárske dláta, kyjanica, mikrobrúska alebo vŕtačka a vrtáky, kovové nosové meradlo so stupnicou (môže byť aj kus starého metra, či pravítka s urobeným hrotom), bodovací stojanček („šibenička“ a bodovací prípravok), ceruzky...
 
Postup výroby:Začneme nákresom pózy, ktorý poslúži ako predloha modelu. Model zhotovíme zo závitovej tyče (šróbovice). Najprv si približne vytvarujeme kusy šróbovice M 10 tak, aby nám po spojení vytvorili kostru budúceho modelu. Pripravíme si aj kus závitovej tyče M 14, ktorá posúži ako opora kostry. Predvŕtame otvory v prekližke (pracovnom podstavci)  na pretiahnutie koncov šróbovice. Uchytenie šróbovice na prekližku je medzi dvomi časťami rozrezanej matice, pričom zo spodnej strany podložky je urobené aj zapustenie. Pevne zdrôtujeme nohy v mieste panvy a postupne sa časti šróbovice k sebe pridrôtujú. Drôt na závitoch dobre drží  a konštrukcia je pevnejšia ako z hladkého materiálu. Musíme neustále dávať pozor na jednotlivé pomery postavy a zavčasu nedostatky korigujeme skrátením tyčiek či správnym ohnutím. Kostra by mala čo najviac pripomínať tvar z nášho návrhu. Teraz pristúpime k vyplneniu objemu polystyrénovými kúskami. Polystyrénová výplň je vhodná preto, lebo vplyvom vlhkosti nemení tvar ani objem, pričom je dostatočne pevná a najmä ľahká. Plátkom pílky na železo, alebo ostrým nožom si pripravujeme vhodné kúsky, ktoré pridrôtujeme ku kovovej kostre. Samozrejme  pamätáme na dostatočnú rezervu, teda na domodelovanie postavy s použitím hliny.


Ak sme s vydrôtovaným modelom spokojní, môžeme začať nanášať vrstvu modelovacej hliny. Prilepujeme na kostru väčšie a menšie kúsky hliny a pritláčame. Hmota sa musí dostať do zárezov v polystyréne aj za obdrôtovanie. Takto bude dobre držať na povrchu. Veľmi rýchlo zistíme, že podporná tyč postavy má veľký význam, pretože hmotnosť vznikajúceho modelu je aj napriek polystyrénovej výplni celkom výrazná. Uchytenie na troch bodoch zaručuje dobrú stabilitu. V tejto fáze sa nám môžu vypomstiť všetky predošlé zanedbania. Napríklad, ak sme dali málo polystyrénovej výplne, hlina môže na niektorých miestach pod vlastnou tiažou klesať a odtŕhať sa od kostry. Naopak, ak sme polystyrénovej výplne dali priveľa, vytŕča výplň spod hlineného nánosu, deformuje postavu a podobne. V takomto prípade musíme prebytočnú výplň odstrániť, teda pokiaľ je to ešte možné. Preto je dôležitá staroslivá príprava na počiatku.V priebehu prác na modeli hlinu neustále udržujeme vlhkú kropením, alebo priložením mokrej handry na miesto na ktorom práve nepracujeme. Taktiež pri prerušení práce nasadíme na model igelitové vrece, aby nám model nevysychal. Keď dosiahneme približný tvar, postavu začneme formovať namodelovaním končatín, svalstva a detailov tváre . Najprv sa zameriame na  správne rozloženie hmoty a potom na výraz. Upresňujeme tvary porovnávaním s grafickou predlohou, teraz už aj s použitím rekonštrukcií tváre, kresieb a štúdií z rôznych zdrojov a v rôznych pohľadoch. Prílišné detalily  na  modeli však nemajú zásadný význam, pretože pri prenášaní bodov na originál a nasádzaním igelitového vreca sa aj tak poškodia. Detailné finálne vypracovanie sa urobí až na origináli. Na záver zavŕtame na vrchol hlavy drevoskrutku s krížovou zápustnou hlavou***  tak, aby vytŕčala asi 8 mm nad jej úroveň. Vzniknutý medzipriestor domodelujeme hlinou. Tento bod bude neskôr veľmi dôležitý.
Teraz je na rade drevo. Čím je drevený masív objemnejší, je aj väčšie riziko prasklín. To platí aj pre kvalitne vysušený materiál aj keď v menšej miere ako u čerstvého dreva. Preto sa často pristupuje k lepeniu bloku z niekoľkých kusov, kde je pnutie materiálu vyrovnanejšie. Aj v našom prípade použijeme lepenú lipu.
Lepenie je urobené ihneď po ohobľovaní lepených strán riedeným disperzným lepidlom. Materiál je v priebehu lepenia stiahnutý stolárskymi zvierkami. Zlepený materiál pripevníme cez drevenú podložku k pracovnému stolu, zarovnáme na výšku modelu. Nie každý má k dispozícii dubový pracovný stôl s hrúbkou pracovnej dosky okolo 9 cm, a tak je vhodnejšie použitie dvoch stolov, aby nedochádzalo k posuvu materiálu modelu, alebo meraných hodnôt v dôsledku otrasov pri práci. Na vrch materiálu priskrutkujeme drevoskrutku. Miesto nájdeme zameraním pozície skrutky na modeli pomocou pravítka a uholníka. Skrutka musí mať na drevenom hranoli takú pozíciu, aby umožnila zhotovenie sochy podľa predlohy a aby nechýbal na niektorom  mieste materiál. Keď máme upevnený model, materiál a máme zamerané vrcholové body, vyladíme si výškovo „šibeničku“. Je to pomocná konštrukcia krorá nasadením na tri statické body umožní prenášanie zameraného bodu prostredníctvom bodovacieho zariadenia. Šibeničku máme nastavenú tak, aby jej spodná strana bola niekoľko centimetrov nad pracovným stolom. K pracovnému stolu pripevníme dve laty. Jedna je pripevnená pri modeli a druhá pri materiáli. Šibenička po nasadení na horný fixačný bod (na materiáli aj modeli) ukáže spodnými hrotmi miesto pre zavŕtanie drevoskrutiek do pripevnených lát. Takto sme získali tri fixačné body ktoré nám zabezpečia presný prenos zameraných bodov. Spôsob práce je poznať na fotografiách.Bodovanie je dobrým spôsobom ako dosiahnuť maximálnu zhodu originálu s modelom. Výhodou je aj voľba tolerancie. Čím sú vyššie nároky, tým je aj práca náročnejšia a dlhšia. Popíšeme si teda základný princíp:

Bodovací stojanček pozostáva zo zmienenej šibeničky a bodovacieho prípravku. Sú to vlastne otočné kĺby a jeden guľový kĺb, ktoré umožňujú nasmerovanie bodovacej ihly. Tá je trojhranná aby sa pri posúvaní neotáčala a proti samovoľnému posunutiu je zabezpečená pružným perom. Na zariadení sa dá zafixovať nameraná hodnota a prenesením zariadenia sa  nájde polohovo zhodný bod na obrábanom materiáli. Tu znovu zatlačíme povytiahnutú ihlu, ktorá nám ukáže miesto na dreve, z ktorého uberáme až dovtedy, pokiaľ sa nedostaneme k dorazu. Môžeme si bod najprv vydlabať dlátom až na úroveň dorazu, alebo ho opatrne zavŕtať.
Najprv si označíme miesto kde smeruje hrot ihly číselnou hodnotou. Podľa nej vieme, koľko si ešte môžeme dovoliť zadlabať či zavŕtať. Potom je rozmer dorovnaný dlátom. Najprv si takto vymedzíme vyvýšené miesta, potom pracujeme na priehlbinách. Počas práce stále rosíme model, aby neprišlo k rozmerovým zmenám následkom vysychania. Po získaní tvaru a hrubého výrazu môžeme pracovať na detaliloch bez použitia stojančeka, pretože ten už svoju úlohu spnil.Teraz je dôježité upresniť detaily podľa obrázkov, pretože prácou sa model predsa len poškodí. Okrem toho, nerobíme presnú kópiu napríklad historického vzoru, kde aj finále musí byť totožné s predlohou. Výsledok práce s motorovou pílou, uhlovou brúskou a dlátami máme teraz za sebou.Môžeme sochu ešte upraviť ručným obrúsením a zhotovením riedkeho ochlpenia. To je prevedené mikrofrézkou, teda do hĺbky. Asi by sme nedokázali urobiť riedke ochlpenie ako vystupujúce z plochy...  Záverečná úprava je prevedená transparentným náterom  so zamiešaným pigmentom. Ešte mokrý výrobok upravíme vytretím handrou tak, aby sa dosiahlo želaného farebného efektu. Očné terčíky vyfarbíme tenkým štetcom, taktiež miesta ktoré uznáme za vhodné. V tomto prípade mal zákazník požiadavku, aby bola socha umiestnená na samostatnom podstavci kruhového pôdorysu. Po upevnení na podstavec pridáme ešte palicu a práca je hotová... 

Častou otázkou je, čo sa deje s modelom. Nuž, po vyschnutí stratí na objeme, čo sa prejaví výraznými trhlinami. Poškodenie a strata proporcií je tak výrazná, že model je už nepoužiteľný. Môžeme hlinu teda obúchať, zabaliť do handier a igelitu a znovu použiť na modelovanie. Žiadna škoda to nie je, model svoju úlohu splnil.

 

Andrej Irša

 

Vysvetlivky:

*        Aby nenavlhla  preglejka na ktorej máme vlhký hlinený model, pripevníme na preglejku ešte pred pripevnením kostry umelú školskú podložku. Okraje dobre obalíme priesvitnou lepiacou páskou, aby nemohla zatiecť voda.

**        Reťazový kotúč , alebo tanierové kotúče na hrubé opracovanie materiálu.

***    Drevoskrutky so zápustnou krížovou hlavou nám poslúžia na modeli ako fixačné body pre nasadenie bodovacieho stojančeka


Súvisiace články:

Socha pre exteriér

Záhradné posedenie pre deti - SLIMÁKY

 

Vyberáme z článkov užívateľov

svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruforcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria