Nástroje
Biooleje Tlačiť E-mail
 Biooleje, ekooleje, alebo oleje na stratové mazanie reťazí motorových píl, už zaujali pevné miesto v predajniach. Predajci, dodávatelia a výrobci však o výrobkoch nevedia (nechcú) povedať viac ako je uvedené na obale výrobkov. Výnimkou je pán Miroslav Kačmár z firmy FUCHS OIL CORP. (SK) spol. s r.o, ktorý ako jediný z  oslovených dodávateľov poskytol informácie o zmienených olejoch.

 

Ekologické mazivá

Na celom svete sa ročne používa cca. 60 až 70 miliónov ton mazív. Len menšia časť týchto mazív sa pri používaní spotrebuje. Prevažná časť sa vracia po splnení svojej funkcie vo viac-menej zmenenej forme ako kvapalina alebo pevná látka do životného prostredia. Výsledky rôznych prieskumov naznačujú, že  množstvo likvidovaného opotrebovaného oleja  zodpovedá len asi polovici nahradeného množstva čerstvým olejom. Koľko opotrebovaných mazív sa dostáva do životného prostredia a ako zhoršujú jeho kvalitu si však v dnešnej dobe uvedomuje čoraz viac ľudí.  Výrazom stúpajúcej ekologickej zodpovednosti je preto používanie ekologicky akceptovateľných mazív pri práci v exponovanom životnom prostredí. (napr. lesy, poľnohospodárstvo a pod.)  Dnes už firmy zaoberajúce sa výrobou mazív ponúkajú celý rad takýchto ekologických mazív.


Základné požiadavky na to aby mazacia látka bola považovaná za ekologicky akceptovateľnú možno zhrnúť nasledovne:

·    Vysoká biologická rozložiteľnosť v prírodnom prostredí (rýchle odstránenie zo životného prostredia)
·    Nízka ekotoxicita (dopad na životné prostredie)
·    Obsah významného množstva látok z obnoviteľných zdrojov surovín

K tomu pristupuje samozrejmá požiadavka na to aby zabezpečovali dostatočnú technicko -aplikačnú  úroveň porovnateľnú s mazivami na ropnej báze.

Splnenie požiadaviek sa hodnotí a testuje celým radom medzinárodných testov. Sú to najmä testy:

·    Test primárnej biologickej rozložiteľnosti
·    Test úplnej biologickej rozložiteľnosti
·    Určenie mobility v  pôde
·    Určenie stupňa nebezpečnosti pre vodu

Ekologicky akceptovateľné mazacie látky je možné rozdeliť do nasledovných kategórii:

·    Hydraulické oleje
·    Motorové oleje a prevodové oleje pre mobilné pracovné stroje a  techniku
·    Plastické mazivá
·    Špeciálne mazacie oleje ( napr. mazanie motorových píl a pod.)

Hydraulické oleje bývajú najčastejšie nemiešateľné s vodou (napr. oleje značky PLANTOHYD), ale v prípade špecifických požiadaviek ich výrobcovia vedia dodať ako vodoumiešateľné kvapaliny.  Pre ľahšiu orientáciu bývajú takéto oleje označované skratkami. V prvom prípade to býva napr. označenie HEES pre kvapaliny na báze esterov alebo HETG pre kvapaliny na báze prírodných triglyceridoch, ktoré sú obsiahnuté v olejoch prírodného pôvodu. Pre vodoumiešateľné sa používa označenie HETG, tieto sú založené na báze rozložiteľných polyglykolov. Podrobnejšie informácie používateľ môže nájsť v technických prospektoch a kartách bezpečnostných údajov.

Ekologické motorové a prevodové oleje sú určené na použitie v nákladných a prípadne aj v osobných automobiloch, v motoroch a prevodovkách cestných, stavebných  a lesných mechanizmoch ako aj v  poľnohospodárskej technike. Je to napr. motorový olej  PLANTOMOT 5W-40 a prevodový olej PLANTO HYTRAC. Pri výbere vhodného oleja Vám určite poradia špecialisti firiem.

Plastické mazivá sa používajú na mazanie rôznych častí, strojov a zariadení, kde z rôznych príčin nie je možné použiť mazaciu kvapalinu. Výrobcovia zariadení predpisujú špecifikácie, ktoré tieto mazivá musia splniť. Takéto často používané mazivo je napr. PLANTOGEL 2S.

Medzi špeciálne oleje patrí napr. olej na mazanie reťazí a líšt ručných motorových píl. V minulosti sa často používal na mazanie rôzny opotrebovaný olej. Čo to prinášalo pre životné prostredie snáď nie je potrebné popisovať. Použitie moderného a ekologického oleja používateľovi  prináša okrem čistého svedomia voči nášmu životnému prostrediu aj zníženie spotreby výkonu na pohyb reťaze v lište, znížené tepelné namáhanie vodiacej lišty, menšie opotrebovanie reťaze a vodiacej lišty ako aj zníženie spotreby mazacieho oleja.
Malospotrebiteľské balenia olejov na stratové mazanie reťazí 
 
U niektorých výrobkov je uvedené, že „biologická odbúrateľnosť je 96 % za 21 dní".  Čo to znamená?
 
Správne by malo byť uvedené – biologická rozložiteľnosť za 21 dní. Pri teste sa počas 21 dní sleduje rýchlosť rozkladu testovaného maziva v prítomnosti vody, živnej pôdy a násady určených mikroorganizmov. Údaj informuje o biologickej rozložiteľnosti, výrobok s  hodnotou  96%/21 dní patrí medzi veľmi dobre rozložiteľné v prírodnom prostredí. Pri údaji by však mala byť uvedená aj metodika podľa, ktorej sa rozložiteľnosť hodnotila, pretože existuje niekoľko používaných metodík a  výsledky sa môžu mierne odlišovať. Tento údaj naša legislatíva nevyžaduje  uvádzať na etikete, je preto na rozhodnutí firmy, či ho tam z marketingových dôvodov uvedie.


Na obale olejov býva uvedené, že „výrobok pre ochranu zdravia nevyžaduje zvláštne opatrenia", u Vášho oleja je upozornenie na pokožku aj požitie a o privolaní lekára. Prečo sú tie rozdiely na olejoch, čo si má zákazník pri kúpe oleja všímať (okrem ceny)?

Niektoré firmy nechcú „strašiť“ spotrebiteľa a preto uvedú, že výrobok si nevyžaduje zvláštne opatrenia. Ja si vždy položím otázku : „Čo sú tie zvláštne opatrenia“? Treba si uvedomiť, že v každom prípade sa jedná o zmes chemických látok a tak aj s prípravkom zaobchádzať – čiže nevystavovať pokožku jeho vplyvom, chrániť si zrak pred možnosťou náhodného vniknutia a samozrejme nepliesť si ho s potravinou. Ak už k tomu dôjde následky síce nebývajú fatálne, ale sú možné.  Preto je podľa môjho názoru potrebné spotrebiteľa upozorniť na to, čo je potrebné urobiť ak k tomu dôjde. Sú to síce bežné zásady a opatrenia - napr. postriekanú pokožku si umyť vodou a mydlom, prípadne ešte ošetriť vhodným krémom, chrániť si zrak pri rozpľňaní vhodnými ochrannými okuliarami, nejesť nepiť a nefajčiť počas manipulácie a pod.   Treba si uvedomiť, že ekologické sa nerovná absolútne neškodné pre ľudský organizmus.


Kedy sa pristúpilo k výrobe bioolejov na rastlinnej báze, aké mali nedostatky a aké boli následné riešenia  problémov?

Prvé pokusy o ekologické mazacie látky môžeme orientovať cca. do začiatku 80-tych rokov minulého storočia. Prvotná idea bola - použime oleje získané z rastlín, pretože tie sú z prírodného prostredia a teda nemôžu škodiť. Prvé lastovičky však nedosahovali aplikačnú úroveň výrobkov na ropnej báze. Napr.: vysoké body tuhnutia a obsah určitých látok spôsobovali, že oleje rýchlo tuhli pri nižších teplotách, ich mazacia účinnosť nebola vysoká a bolo ich treba aj  častejšie vymieňať.  Vývojári firiem sa preto zamerali na odstraňovanie nedostatok a dnes sa dokážu vyrobiť výrobky plne ekvivalentné výrobkom na ropnej báze. Dosiahlo sa to chemickými modifikáciami použitých základových olejov a účinných prísad, tak aby ostala zachovaná ich neškodnosť pre prírodné prostredie, ale zvýšila sa ich účinnosť v iných parametroch.

 
Je vhodné miešanie rastlinného a minerálneho oleja?

Tieto ekologické oleje sa neodporúča miešať s olejmi na ropnej báze, pretože tým sa  stráca ich hlavná výhoda – neškodnosť pre životné prostredie pri ich používaní. V zásade takéto upozornenie o miešateľnosti resp. nemiešateľnosti s inými olejmi by sa malo vždy nachádzať na nálepke prípravku resp. jeho technickom liste.

Ešte jedna poznámka – firmy (a zákony EU a SR) rozlišujú použitie pre malospotrebiteľov,  a použitie v priemysle, kde sa už predpokladá určitá odborná úroveň  užívateľa. Preto rozsah a forma informácií býva rôzna.

 

 

Informácie poskytol Ing. Miroslav Kačmár zo spoločnosti  FUCHS OIL CORP. (SK) spol. s r.o.  

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria