Články
Sympózium sochárov v Žiari nad Hronom Tlačiť E-mail

V dňoch 22. - 27. augusta 2008 sa v priestore parku Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom uskutočnil nultý ročník sochárskeho sympózia. Toto podujatie, ktorého hlavným organizátorom a garantom zároveň bolo samotné mesto, predstavuje v podstate pokus o nadviazanie na tradíciu obdobného sympózia, ktoré sa viac než 10 rokov konávalo v Banskej Štiavnici, pod kuratelou pána Bohuslava Bachratého.

 

 

 

Na sympóziu, ktorého odbornú garanciu vzal na svoje bedrá Akad. soch. Vojtech Hudec, sa zúčastnili dve študentky VŠVU Bratislava (Ľ. Kainová a D. Tyková), jeden študent z AU B. Bystrica (T. Rafa ), dvaja študenti ŠUV Kremnica (D. Hlinka a Z. Agócs) a dvaja študenti ZSŠ Spišská Nová Ves (M. Kopčák a M. Kačmarik). Ďalšími účastníkmi boli Mgr.art. R. Lugár a Mgr.art. M. Brogyányi, obaja v súčasnosti pôsobiaci ako pedagógovia ŠUV Kremnica a M. Kalman, autodidakt z Pohorelej. Okrem samotných účastníkov, prispeli k úspešnému priebehu sympózia nemalou mierou aj Akad. soch. Oto Korkoš  zo Spiškej Novej Vsi a Vojtech Baláž z Kremnice, ktorí sa zúčastnili ako pedagogický dozor.
Sympózium s názvom Sochárske sympózium mladých, si vytýčilo neľahký cieľ. Zorganizovať mladých, zatiaľ ešte študujúcich, či začínajúcich autorov, a dať im tak priestor na realizovanie svojich umeleckých zámerov. Pre nultý ročník bolo ako materiál zvolené drevo (dub a topoľ), a to hneď z niekoľkých dôvodov. Drevo je tradičný sochársky materiál, ktorého spracovanie je v porovnaní s inými, ako kameň či kov, o čosi jednoduchšie. Navyše k materiálovej voľbe prispel aj samotný časový harmonogram sympózia. Päť dní je vskutku, takpovediac, šibeničný termín na vytvorenie akéhokoľvek diela, nie to ešte monumentálnych rozmerov.

Jednotliví účastníci sa s vervou, mladosti vlastnou, pustili do práce hneď od prvého dňa. Postupne sa za zvuku motorových píl a klepotu dlát prepracovávali k finálnej podobe diel. Práca to vonkoncom nebola jednoduchá, no v konečnom dôsledku ju všetci zvládli naozaj bravúrne. Vzniklo deväť diel, objektov, ktoré navzájom spája jedine materiál. Je pravdou, že drvivá väčšina sôch je figuratívneho charakteru, ale miera štylizácie figúry je v každom prípade značne odlišná. Nájdeme tu realistické, ale aj značne vyabstrahované figúry, oprostené od zbytočných detailov. Diametrálny rozdiel môžeme vidieť aj v stránke zvolenej techniky. Samotný výraz jednotlivých objektov je dopĺňaný mierkou, ako aj, a to v neposlednom rade, farebnou úpravou povrchu. Čo je však pri soche najdôležitejšie, je jej duša.
Tak, ako to už v umení býva, vzniknuté diela sú nositeľmi svojského a individuálneho odkazu. Každý autor prostredníctvom diela rozpráva príbeh, ktorý je však v samotnom diele zašifrovaný. Je teda len na nás, ako a do akej hĺbky prenikneme k podstate, myšlienke, ktorú umelec prerozprával špecifickým jazykom umenia. tento jazyk je zrozumiteľný pre každého človeka. Kľúčom k jeho pochopeniu je totiž cit. Cit pre krásu, ladnosť tvaru, reliéf povrchu, farbu či vôňu.

V priebehu sympózia bolo zaujímavé sledovať nie len prácu autorov, ale aj ľudí, ktorí sa postupne v stále väčších počtoch chodili tvorivému procesu prizerať. Nemalou mierou k tomu prispeli aj Tvorivé dielne, umiestnené v tesnej blízkosti prebiehajúceho sympózia, kde si návštevníci mohli vyskúšať prácu s hlinou, drôtom, či textilom. Do hektického pracovného ruchu sa svojou návštevou zapojil aj primátor mesta. Ten si priamo na mieste vybral dielo, ktoré bude už v najbližšej budúcnosti dotvárať výzor centra mesta. Ostatné diela však neskončia zabudnuté a zapadnuté prachom. Postupne budú umiestňované v areáli parku Š. Moyzesa, čím prispejú k jeho ešte väčšiemu zatraktívneniu.Text                     :    Mgr. Stanislav Brna - kurátor sympózia                            
Fotografie dodal  :    Mgr. Andrej Jánoška

Organizátor         :    MsKC Žiar nad Hronom

 

 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria