Nástroje
Výtvarnícke lišty a reťaze Tlačiť E-mail

Prvé výtvarnícke lišty a reťaze sa začali vyrábať v USA asi pred pätnástimi rokmi. Jednalo sa o výrobky menších firiem, ktoré dopĺňali štandardnú ponuku veľkých výrobcov. Pôvodným zámerom bola pravdepodobne  ponuka vhodnejších  líšt a reťazí pre stromovú chirurgiu. Mimoriadna obľuba u výtvarníkov však z tohto nástroja urobila variabilnejší a teda aj komerčne zaujímavejší výrobok. Nástroj, ktorý sa veľmi dobre hodí  na precíznu prácu v korune stromov, krovinách a pri detailnom opracovaní dreva, našiel postupom času miesto v ponuke svetových výrobcov a distribútorov. 

Prvé výrobky tohto druhu sa k nám dostali v roku 2006. V tomto roku nemecká firma  GRUBE  (pre nás podstatné, že aj vo svojom rakúskom zastúpení) ponúkala nie len lišty (kanadské Cannon - pozor, kliknutím započnete sťahovanie katalógu vo formáte PDF  7,17 MB - a austrálske GB - Titanium Carver ), ale aj reťaze a iný doplnkový materiál. Vydala dokonca špeciálny katalóg s užitočnými informáciami. Tento počin postačoval na etablovanie výrobkov v Európe, treba však zdôrazniť, že to neplatilo pre bývalé krajiny východného bloku - teda aj nás. Dôvodom nebol nezáujem o výrobok, ale absolútna neznalosť uvedeného sortimentu na strane predajcov a z toho plynúca neschopnosť poskytnutia nutných doplnkových informácií.

Výhoda výtvarníckej lišty tkvie v extrémne malom priemere hlavice

Približne o rok neskôr firmy na základe dopytu zaradili síce tento sortiment do svojej ponuky, avšak k dispozícii nebol ihneď, ale až po objednaní, nezriedka až dvojmesačnou, dokonca trojmesačnou čakacou dobou. Výrobky boli predávané bez upozornenia, že pri malom priemere hlavice (cca 17 - 24 mm)  je nutné skosenie zadnej hrany rezného zuba , aby reťaz išla do záberu práve hrotom, ktorý je hlavnou výhodou špeciálnych výtvarníckych líšt, alebo je treba používať špeciálne reťaze, ktoré takéto úpravu majú priamo z výroby... So stúpajúcim záujmom o uvedené výrobky zaradila aj firma STIHL do svojho výrobného programu výtvarnícke lišty a reťaze, dokonca aj novú verziu píly STIHL MS 192 T určenej pre stromovú chirurgiu, s pridanou zadnou rukoväťou a označením MS 192 C-E, Carving. Táto píla sa stala reprezentantom nového smeru ("Carvingsägen - Für filigrane Konturen und schwierige Schnitte","Carving chain saws - For demanding wood carvers"...). V našich podmienkach začal byť o tieto výrobky záujem, avšak paradoxne v ponuke českého zastúpenia spoločnosti STIHL začali tieto výrobky postupne miznúť z predaja. Taktiež doplnkový sortiment ktorý bol v katalógovej ponuke ešte v roku 2009, v katalógu na rok 2010 nenájdeme. V záujme spotrebiteľov som si vyžiadal informácie (najprv telefonicky a potom mailom) od zastúpenia firmy STIHL v ČR a ponúkol som možnosť spolupráce pri komunikácii s cieľovou skupinou. Prišla odpoveď, ktorá hovorí celkom jednoznačne o "záujme" riešenia problémov:


"Vážený pane, Iršo,

jak jsem Vás již telefonicky informoval, naše firma Andreas STIHL, spol. s r.o. se sídlem v Modřicích u Brna je výhradním zástupcem značek STIHL a VIKING pouze pro Českou republiku. Proto se také veškeré naše obchodní i marketingové aktivity omezují pouze na její území.
Výhradním dovozcem stejných značek a jejich a zastupováním pro Slovenskou republiku je firma STÉNIA se sídlem v Košicích.  Proto se, prosím, se svými žádostmi a podněty obracejte přímo na ni. Kontakt: www.stenia.sk

S pozdravem
Mgr. Pavel Haluza
marketing
Andreas STIHL, spol. s r.o."

Správa je z 13. apríla 2010 9:20

 

Paradoxom však je, že výrobky STIHL nakupujem prevažne v ČR a mám výrazné pochybnosti, či slovenské zastúpenie fimy STIHL, rieši "obchodné a marketingové aktivity" českého trhu. Okrem toho, jasne som uviedol, že nie som len spotrebiteľom, ale aj publicistom a informácie neslúžia len mne, ale aj ostatným  zákazníkom vrátane spotrebiteľov v ČR. V telefonickom rozhovore asi dva týžne predtým, mi bolo povedané, že komunikáciu so zákazníkmi vykonáva v autorizovanej predajni  školený predajca, ktorý kvalifikovane poradí, takže firma nepotrebuje akúkoľvek formu spolupráce. Na otázku, či by nebolo predsa len lepšie stretnutie v rozsahu cca jednej hodiny v sídle firmy (kde som mal záujem prísť v termíne konania akcie Silva Regina na Výstavisku v Brne) mi bolo oznámené, že na uvedenú jednu hodinu v tolerancii niekoľkých možných dní sa čas nenájde... Vo firme SEAL Strážnice spol. sr.o   som sa teda informoval o predmete záujmu. Bohužiaľ, informácie ktoré som požadoval mi nebol predajca schopný podať s odvolaním na nutnosť komunikácie priamo so zastúpením firmy STIHL v ČR, takže tu máme vzájomné odkazovanie jednej zložky na druhú. Ďalej mi bolo povedané, že školenia firmy STIHL sú pre predajcov povinné a prebiehajú v Brne - Modřiciach jeden krát v roku - v januári. Avšak informácie ktoré som mal k dispozícii boli pre predajcu novinkou a predmetom školenia neboli... Za zmienku možno stojí aj to, že asi 5 km od predajne SEAL v Strážnici je v Bzenci - Přívozu Střední škola lesnická a rybářská . Táto škola má v ponuke aj smer "Uměleckořemeslné zpracování dřeva  (82-51-L/02)" a odoberá tovar (a samozrejme aj informácie o výrobkoch) práve z tejto predajne. Keďže niektoré informácie k dispozícii nie sú, nedostanú sa ani k budúcim profesionálnym spotrebiteľom...

Nezostáva teda nič iné, ako hľadať informácie iným spôsobom. Na oficiálnej stránke českého zastúpenia firmy STIHL je možné stiahnuť si produktový katalóg. Už táto pomerne jednoduchá vec narazila na malý problém. Na oficiálnej stránke STIHL v ČR je táto informácia:  "Po vyplnění  e-mailu Vám bude umožněno stáhnout si aktuální ceník produktů STIHL a VIKING ve formátu PDF. TATO MOŽNOST SE NETÝKÁ ZAHRANIČNÍCH ZÁJEMCŮ". Ako som zistil, firma využíva detekciu lokality na základe dodávateľa internetu. Keďže bývam v tesnom susedstve s ČR a mám aj českého dodávateľa internetových služieb, katalóg mi bol predsa len zaslaný (cez slovenského poskytovateľa internetu sa Vám to nepodarí). Vyjadrenie zo dňa 12. apríla 2010 / 8:01 znelo:


Vážený pane,
v příloze Vám zasíláme ceník na stroje zn. STIHL a VIKING.
S přáním pěkného dne

Milana Wankova
asistentka ředitele
Andreas STIHL, spol. s r.o. Chrlicka 753
664 42  Modrice
Tel.: 547 423 111
Fax: 547 216 275
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Pekná služba, avšak v uvedenom cenníku nie sú vôbec uvedené ceny výtvarníckych reťazí a výtvarníckych líšt, presnejšie, nie len výtvarníckych, ale žiadnych (firma teda ponúka píly, ku ktorým si nemôže zákazník vybrať aj príslušné doplnky)... Takže ani touto cestou sa mi nepodarilo získať relevantné informácie.


Nezvyknem sa však tak ľahko vzdať. V predajni STIHL Jana Gombíře v Hodoníne (autorizovaného predajcu značky STIHL) nachádzam  predajcu, ktorý je ochotný mi zabezpečiť čo hrdlo ráči. Vytiahne katalóg a kombinuje moju požiadavku. A tak sa (ako nejeden krát u iných predajcov) informujem o výtvarníckych lištách. Skúsenosť s uvedenými lištami a reťazami odborného a školeného predajcu bola taká, že vie že firma STIHL takýto sortiment ponúka, dokonca, že občas sa niekto na uvedený výrobok aj spýta. Pretože uvedený sortiment dlhodobo používam, publikujem v uvedenom smere, zisťujem, že informáce ktoré mal predajca záujem poskytnúť sú silne skreslené a nie sú výsledkom odborného školenia, ale vyhľadania tovaru v katalógu a vlastnej dedukcie. Na základe zistení  kupujem predsa len reťazku  s  prstencom  3/8" a požadovaný prstenec s delením 1/4" ktorý sa nedal s reťazkou zakúpiť priamo, vraj dostanem asi o týždeň, možno dva. Bohužiaľ, v určenom termíne ma na predajni nečakala objednaná vec, ale zasa sklamanie. Predajca mi totiž podal informáciu na základe starého katalógu a v novom (ktorý mu firma STIHL poslala takmer s polročným meškaním) už uvedená súčiastka nie je a zároveň sa prestala aj dodávať, čo znamená, že som  685,-Kč investoval veľmi zle...  Pretože pracovne som na Slovácku takzvane ako doma, v termíne konania "Mezinárodního řezbářského Sympozia" a "Řezbářské školy " v Kunoviciach ktorú som lektoroval, navštívil som aj predajňu PERN Profesional  MIroslava Říhu v Uherskom Hradišti. Predajňa má u domácich dobré renomé, predajca bol zhovorčivý a javil záujem o informácie, čo znamená že sa jednalo  o správneho človeka na správnom mieste. Avšak aj v tomto prípade nebol na predajni požadovaný sortiment a skúsenosť s jeho predajom. Predsa len odchádzam z firmy ako spokojný spotrebiteľ, pretože si odnášam vydarený model Stihl MS pre svoju ratolesť a predajcovi som ponechal svoju knihu "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" s vedomím, že predajca si ju iste vo vlastnom záujme prečíta a získa toľko potrebnú spätnú väzbu so špecifickým smerom. Z pohľadu zákazníka môžem povedať, že skutočne sa veľmi ťažko nakupuje virtuálne zbožie, kde je treba objednávať  s veľkým predstihom a sám predajca prizná, že postráda podrobnejšie poznatky. Strata záujmu je v tomto prípade celkom logická, veď byť v pozícii prvého záujemcu je s chýbajúcimi vedomosťami vec riziková, a to s prihliadnutím k vyššej invenstícii, ako pri štandardnom tovare. Aby toho nebolo málo, registrujem vo svojej mailovej pošte a fóre portálu Rezbárstvo.sk  informácie, že  české (ako aj slovenské) zastúpenie firmy STIHL nedodáva k špeciálnym výtvarníckym lištám len príslušné reťaze, ale predáva k nim reťaze štandardné, naviac bez informácie, že tieto je nutné pred použitím upraviť (zrazenie zadnej hrany rezného zubu). Týmto zanedbaním dochádza k priamemu poškodeniu reťaze, lišty a nízkej efektívnosti práce. Uvedené skutočnosti sú oveľa reálnejším zdôvodnením, prečo sa predaju uvedeného sortimentu z pohľadu zastúpenia STIHL v ČR nedarí, ako telefonické tvrdenie pána Haluzu, zástupcu spoločnosti Andreas STIHL, spol. s r.o. , že o uvedené výrobky nie je v ČR dostatočný záujem.

 


Obrázky zobrazujú "jadro problému" ktorý neznalosť problematiky prináša - klasická reťaz (bez úpravy) nie je z princípu vôbec vhodná

 

Špeciálna reťaz, (či aspoň vhodne upravená) má už potrebné vlastnosti a zákazník môže naplno využiť potenciál výbavy

 

Špeciálne lišty sú na špecifické práce vhodnejšie aj z dôvodu menšieho rizika spätného vrhu

 

Som presvedčený, že som vyvinul dostatočnú aktivitu (dovolím si tvrdiť že nadpriemernú) so záujmom na získaní potrebných informácií pre nie len pre seba, ale aj iných zákazníkov. Prešiel som tým, čím prejde ktorýkoľvek iný zákazník, avšak s výhodou, že veľmi presne viem čo žiadam a čo môže dodávateľ (v prípade záujmu) bez problémov dodať.  Tento záujem však nebol korunovaný úspechom a to aj po upozornení, že "reprezentatívne stanoviská"  budú zverejnené a následne bude podaný podnet na ČOI. Nemám záujem na  "poškodzovaní dobrého mena" spoločnosti.  Ak však nie je čo zlepšovať a všetko je pre zástupcov renomovanej spoločnosti vlastne v úplnom poriadku, tak s týmto tvrdením rozhodne nemôžem na základe uvedeného súhlasiť. Dovoľujem si vysloviť názor, že tvrdenia českého zastúpenia spoločnosti STIHL o kvalite informácií v "kamenných predajniach" a u "autorizovaných školených predajcov" sú na základe osobnej skúsenosti nepravdivé. Problém identifikujem u vedenia spoločnosti, nie u koncových predajcov, ktorí sa snažili v rámci svojich možností informácie podať,  boli v tomto smere ústretoví a mali záujem o spätnú väzbu ktorú  (na rozdiel od vedenia spoločnosti) uvítali.
Predaj výrobkov STIHL na Slovensku je taktiež monitorovaný, avšak v záujme objektivity informácií firma dostane pred zverejnením výsledkov (tak ako aj českého zastúpenia) priestor k vyjadreniu.


Všetko zlé je na niečo dobré
Riešením situácie je nákup u firiem, ktoré nezaspali  na vavrínoch a uvedomujú si dôležitosť  dokonalej znalosti trhu v kombinácii s pokrytím  voľného priestoru. Skutočne, dodávatelia ktorí  javia záujem o nové možnosti predaja,  nemajú o dopyt núdzu. Dôvodom je, že aj ten najkvalitnejší spotrebný materiál bude raz vyradený z prevádzky a zákazníci sa radi vracajú tam, kde majú s nákupom dobré skúsenosti. Firmy si zasa uvedomujú, že segment v oblasti "bežného" tovaru podlieha viac konkurenčnému boju a je oveľa ťažšie na tomto poli preraziť. Špecializácia, nižšie ceny, vysoký štandard komunikácie a prispôsobivosť  je to, čím dokážu niektoré firmy zaujať oveľa viac, ako "tradíciou" z minulého storočia. V prípade výtvarníckych líšt je na tomto poste české zatúpenie nemeckej firmy KOX . Stratégia firmy je úplne odlišná od štandardných postupov iných renomovaných značiek. Nenarazíme tu na "prehadzovanie horúceho zemiaka", nestretneme sa ani s urážlivou reakciou ani s nič nehovoriacimi vyjadreniami, ktoré sú síce vyslovené "s úctou", ale v podstate nič neriešia. U zmienenej firmy KOX je naviac zaručená aj špičková kvalita, veď pod označením tovaru sa nachádza výrobok renomovanej firmy GB Titanium  z Austrálie. Lišty sú frézované z jedného kusu a v oblasti hlavice je stelitové spevnenie. Mimochodom, lišty Bayleys, GB Titanium Carver a Cannon patrili vôbec k prvým reprezentantom nového trendu. Firma KOX na základe príkladného záujmu vysoko profesionálneho prístupu a kladného hodnotenia spotrebiteľov bude informovaná o možnostiach a nedostatkoch predaja no predovšetkým získa výhody výmeny informácií s cieľovou spotrebiteľskou skupinou. Výtvarnícke lišty a reťaze má v súčasnosti v ponuke aj najväčší svetový výrobca OREGON (pozor, kliknutím započnete sťahovanie katalógu vo formáte PDF 676,14 kB), čo potvrdzuje perspektívnu budúcnosť týchto výrobkov.

Andrej Irša

 

Regovať na článok (po prihlásení) môžete tu:

Diskusia k článku Lišty a reťaze

 

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria