Student Gallery Tlačiť E-mail

Student Gallery bola v minulosti známa pod názvom ZGAM, čo znamená Záhradná Galéria Alojza Machaja (v Plaveckom Štvrtku.) Keďže sa jedná o osobnú aktivitu, ktorá získala pozornosť jednotlivcov, verejnosti aj médií, nesmieme opomenúť hlavnú postavu a načrtnúť dlhú cestu k súčasnému stavu:

Alojz Machaj sa narodil 13.8.1943 v dedine Ústie nad Priehradou. Rodina Machajovcov sa však musela v roku 1946 vysťahovať z dôvodu výstavby Oravskej  priehrady. Machaj prežil detstvo na Žitnom ostrove, od roku 1953 žije na Záhorí. Tento kraj sa mu stal domovinou, tu si našiel manželku. Po svadbe (1970) sa im narodil syn Martin (1973), ktorý je mimochodom významným slovenským fotografom. Manželka ako právnička, Lojzo ako absolvent drevárskej priemyslovky videli ideálne podmienky pre profesijný rast v Bratislave, pričom nezanevreli na Plavecký Štvrtok. Táto obec je  pre Alojza Machaja po úmrtí manželky skutočným domovom.

Skôr ako začal Aloz Machaj pracovať na  „svojom“, prešiel niekoľkými zamestnaniami. Bol zamestnancom kefárskych závodov. Urobil kariéru od sústružníka k vedúcemu odbytu. Lákali ho však iné formy remesla, oveľa náročnejšie, ktorým sa zvykne hovoriť aj umelecké.  Do roku 1989 pracoval v Mestskom múzeu v Bratislave ako reštaurátor, teda ako majster mnohých remesiel. Tu získal praktické vedomosti, ktoré sa stali základom jeho budúceho povolania. Vhodná doba prišla v roku 1989 so zmenou politickej atmosféry. Že Lojzo skutočne nelenil, dokazuje poradové číslo 2 na živnostenskom liste. Spočiatku je zameranie firmy skôr v oblasti stolárstva. Tu treba spomenúť  Jozefa Bártu, ktorý ako stavebný inžinier zaobstarával prácu a ako zanietený rezbár nachádzal s Machajom ďalšie pojítko. Takto dostávali tajné plány reálne kontúry a v roku 1997  je po prvý krát otvorená Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku.

logo_ZGAM

Logo ZGAM

V záhradnej galérii sa odohralo veľa výstav, sympózií a niekoľko rokov sa vydával štvrťročník Dotyky a cesty. Všetky tieto aktivity viedli k zúročeniu dlhodobých skúseností a vyvrcholeniu životného diela Alojza Machaja v realizácii Student Gallery.


V súčasnosti sa zameriava galéria na prezentáciu tvorby mladých umelcov, predovšetkým absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. No a tým sa otvára nová kapitola, ktorej je venovaná aj táto položka portálu Rezbárstvo.sk. Verím, že aktivity Student Gallery nájdu Vašu priazeň.

Andrej Irša


Sample Image

Alojz Machaj a jeho Svätopluk
 


forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria