Miniškola
Ako vzniká betlehem... Tlačiť
 Hovorí sa, že každý rezbár by mal urobiť betlehem. Niečo na tom bude, pretože stvárnenie tejto témy je náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. V betlehemárskej scenérii sa zhotovujú postavy, zvieratá, architektúra, častokrát aj porast. Vlastné autorské spracovanie, kompozičné riešenie, technická úroveň a rešpektovanie nutných pravidiel, či naopak vlastný autorský vklad robí z takejto realizácie jednu z najnáročnejších. Preto je zhotovenie betlehemu akousi métou, pretože v tomto diele má rezbár možnosť ukázať čo v ňom je a to viac ako na ktorejkoľvek inej práci...
 
 
 

Betlehem bude pozostávať zo Sv.rodiny. Tú tvorí Ježiško v jasličkách, Panna Mária a Sv.Jozef.  Z ľavej strany bude postava pastiera s ovečkou, z pravej strany budú prichádzať traja mudrci (králi). Scéna bude umiestnená na podstavci oválneho tvaru, s jednoduchou štylizáciou maštale. Na maštalnej strieške bude sedieť anjel-zvestovateľ a bude držať nápis „GLORIA IN EXCELSIS DEO !“,  v pozadí scény bude oslík a vôl, nad maštaľkou bude hviezda  (kométa).

Najprv si pripravíme lipové drevo, ktoré nakrátime na rozmery 60x60x150 mm a 60x60x90 mm. Väčší hranol bude stojaca postava, menší hranol bude sediaca, alebo kľačiaca postava. Postupne opracovávame hranoly do zamýšľanej podoby. Pre skúsenejšieho autora nie je problém robiť postavičku priamo do materiálu, ale pre začínajúceho, alebo pre neistého rezbára je lepšie ak si urobí nákres, prípadne vymodeluje vzor z hliny, alebo plastelíny. Najprv urobíme silne hranaté tvary. Tvar teda vymedzujú široké plochy. Zaobľovať tvary začneme až máme figúrku skutočne spracovanú do hrubej podoby. V tejto chvíli začneme s opracovávaním detailov.Ťažiskovými miestami sú tvár a ruky. Tu nás čaká najviac práce. Nesmieme ale zabudnúť na postupné opracovanie všetkých častí súbežne. Teda ak opracovávame napríklad hlavičku, prispôsobujeme rozmerovo aj ramená... Náročnejší výrobca dokáže pootočením hlavy, alebo prehnutím postavy dať dielku dynamickejší výraz. Takýmto spôsobom pokračujeme aj pri výrobe zvieratiek.

 
Zvieratká vyrobíme z fošne hrubej asi 50 mm. Uvedená hrúbka materiálu umožňuje aj mierne prehnutie trupu a otočenie hlavy. Veľkosť volíme podľa veľkosti postáv a podľa toho, či chceme aby malo zviera hlavu sklonenú, alebo vzpriamenú. Smer letokruhov musí byť v smere nôh, aby sa hotový výrobok nepolámal. Uši smerujeme taktiež v smere letokruhov. Je  dobré mať pri práci na ruke ktorá drží obrábaný materiál rukavicu z látky. Práca potom nie je taká ušmudlaná od potiacej sa ruky. Po zhotovení postáv sa dáme do výroby maštaľky.Vlastnú stavbu betlehemu urobíme nasledovne:

Základnú plochu (podstavec) urobíme z preglejky hrubej 10 až 12 mm. Tvar elipsy dostaneme dvojnásobným prehnutím papiera v strednej časti. Papier obstriháme tak, aby vznikol elipsovitý štvrtinový výsek. Po roztvorení nám priehyby robia na seba kolmé  osi a v priesečníku je geometrický stred. Šablonu ktorú sme si zhotovili, pripevníme na preglejku pripináčkami a potom tvar obkreslíme a vyrežieme priamočiarou pílkou. Okraje obrúsime uhlovou brúskou s použitím hrubého brúsneho papiera. Na doske urobíme z hornej strany náter disperzným lepidlom a na mokrú plochu nasypeme v hrubej vrstve dopredu pripravené (preosiate) piliny. Tento postup po zaschutí prvej vrstvy ešte zopakujeme. Stavbu zhotovíme z drevených hranolčekov. Aby bola stavba dostatočne pevná urobíme zádlaby a konštrukciu pospájame.

Strechu zhotovíme z naštiepaných kúskov dreva a upravíme ukončenia a k sebe doliehajúce strany. Najprv si krytie maštaľky vyskladáme mimo betlehemskej stavby. Keď sme s priliehavosťou spokojní, prilepíme strechu napevno. Používame hustejšie lepidlá, napríklad „Mamut“ firmy Den Braven, alebo polyuretánové expanzívne lepidlo taktiež od zmienenej firmy (obe lepidlá sú v tubách na pištoľovú aplikáciu) alebo lepidlo od firmy Soudal. Toto lepidlo je v plastovom obale a nepotrebuje dodatočný aplikátor (vytláča sa z obalu).  Rozdiel je v tom, že prvé zmienené lepidlo je priveľmi biele a po vytvrdnutí musíme vytlačené lepidlo odrezať ostrým nožom. Expanzívne lepidlá zasa v počiatočnom štádiu (ihneď po nanesení) príliš stekajú, čo nám potom narobí veľa práce s úpravou drevených povrchov. Napriek tomu sú tieto lepidlá vhodnejšie ako iné, lebo vyplnia aj netesnosť spoja v rozsahu niekoľkých milimetrov. Lepený spoj fixujeme kolíčkami na prádlo, alebo plastovými pružinovými zvierkami.

Takýto postup je zhodný aj pri výrobe jasličiek, v ktorých bude umiestnený Ježiško. Toho urobíme samostatne z malého kúsku dreva a položíme do jasličiek na výstelku zo stružlín. Stružliny zhotovíme napríklad hranou rozbitého skla, ktorú ťaháme po materiáli. Keď máme všetky súčasti hotové, poskladáme scénu a môžeme sa tešiť z vykonanej práce...

 

Pár slov na záver

Ak to tak zoberiem, prvý betlehem som urobil až po niekoľkých rokoch získavania skúseností. Mal som učiteľa Františka Gajdu a tak som išiel istú dobu v jeho šľapajach. Neskôr ma zaujal celkom iný prejav a preto som už dlhé roky takúto prácu nerobil. Lenže Majster Gajda si už na zhotovenie betlehemu na zakázku netrúfa, jeho staré práce sa stávajú nedostupnými a ešte pred pár rokmi som niečo v slabej chvíli  prisľúbil. Výsledkom je, že po dlhej dobe sa v dvoch realizáciách k pôvodnej tvorbe zasa vraciam a urobím malý fotoseriál ako vzniká Betlehem...

 

Andrej Irša

 

Podobné články:

Neandrtálec - postup výroby sochy 

Socha pre exteriér

Záhradné posedenie pre deti - SLIMÁKY