Miniškola
Socha pre exteriér Tlačiť

 

Výroba sochy na nasledovných fotografiách je obmedzená časovým limitom 5 hodín, vrátane návrhu. Pri výrobe sú použité len základné ochranné pomôcky. Opracovanie je prevedené motorovou pílou, uhlovou brúskou, dlátami a ručným brúsením.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
1.  Pripravíme si drevo.
2.  Olúpeme kôru.
3.  Pri odstraňovaní kôry zvažujeme ktorá strana bude pohľadová.
4.  Nakreslíme si hrubé linky na dreve a režeme...

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image

5.   ... od vrchu nadol.
6.  Občas odstúpime od práce a obnovujeme kresbu na rozpracovanej soche.
7.  Hrotom píly (výlučne spodnou stranou), "obkreslujeme" naznačené čiary.
8.  Medzi jednotlivými zárezmi odstraňujeme pláty dreva, až sa začnú rysovať hrubé obrysy budúcej postavy.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image

 9.  V práci postupujeme čoraz opatrnejšie, uberáme menej materiálu a snažíme sa pracovať čo najpresnejšie.
10. Kontúry sú stále presnejšie, povrch doslova "hobľujeme" reťazou píly.
11. Sochu opracujeme zo všetkých strán, nezameriame sa na detaily pokiaľ nemáme uspokojivý hrubý tvar.
12. Ak sme s hrubým tvarom spokojní, môžeme sa zamerať na opracovanie tváre a rúk.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image

13. Keď sa stáva práca s motorovou pílou obtiažnou prekontrolujeme línie diela.
14. Pokiaľ sme s vykonanou prácou spokojní, pokračujeme v práci s uhlovou brúskou, v ktorej máme upnutý hrubovací kotúč.
15. Aj keď pokračujeme v práci na celej soche, dôraz kladieme najmä na tvár a ruky.
16. I pomerne hrubé črty dávajú tušiť, že sa jedná o ženskú postavu

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image

17. Začneme pracovať s dlátami. Prácu si môžeme zjednodušiť jednoduchým fígľom - uši sú kryté vlasmi, a oči necháme zavreté.
18. Postupne opracujeme tvár do uspokojivej podoby.
19. Povrch opracujeme pedantnejšie dlátom, alebo vybrúsime.
20. Podobne opracujeme ruky a postupne celú postavu.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image


21. Dlátom nezabudneme vyčistiť ťažšie prístupné miesta.
22. Ostré hrany prebrúsime ručne, tiež miesta ktoré sa nedali opracovať strojovo.
23. Prácu ukončíme autorským podpisom.
24. Teraz sa už dielo môže stať zaujímavým doplnkom parku či záhrady...

Súvisiace články: 

Posedenie pre deti - SLIMÁKY

Neandrtálec - postup výroby sochy