Materiál
Nástroje pro soustružení - 1. část (materiály) Tlačiť
vyroba_ocele Je to jedna z části výbavy na které se moc ušetřit nedá, neboť to co ušetříte na nástroji si oddřete při broušení - proto je lépe mít méně nástrojů, ale kvalitních a tvarově potřebných struhů, než kdovíjaké množství a druhů dlát pochybné kvality a líbivého vzezření.

 

Soustružnické struhy (nože, želézka...)

Struhy určené pro soustružení dřeva se od truhlářských (stolařských) a řezbářských dlát zpravidla liší (dle použité techniky) robustností a provedením pro úchop oběma rukama a možnosti spolehlivějšího vedení.

Materiál struhů
uhlíkové ocele
nízkolegované ocele
vysokolegované ocele – HSS, obsahují 10-30% legovacích přísad

Tvrdost nástroje je věc jedna a schopnost dobře držet ostří, je věcí druhou. Čím tvrdší je nástroj, tím klesá frekvence broušení a obtahování nástroje. Pokud materiál však nemá vhodnou vnitřní strukturu, která ovlivňuje řezné vlastnosti, přestává být tvrdost nejdůležitější částí.

Ruční nástroje pro opracování dřeva, jsou vyráběny kutím, lisováním a frézováním z ocelových prutů, nebo vyraženy či vyřezány z plechu nebo pásové oceli.
Poté nastává tepelné zpracování oceli - nazývá se tak (mimo jiné), kalení a popouštění. U každého druhu oceli se teploty zušlechťování liší v závislosti na přísadách a její strukturální mřížce.
Účelem kalení je zvýšení tvrdosti ocele, otěruvzdornosti a schopnosti držet ostří. Kalením rozumíme zahřátí ocele a podržením na příslušné teplotě (teplota je dána ocelí) s následným ochlazením v lázni (olej, voda, vzduch, ...) Při tomto procesu se výrazne změní struktura materiálu.
Popouštění je naopak proces při kterém dochází k mírnému snížení tvrdosti, ale také se výrazně snižuje vnitřní pnutí a křehkost ocele. K popouštění je potřeba nižších teplot, jako u kalení. Po popouštení se snižuje velikost zrna, což zlepšuje řezné vlastnosti.
Je důležité poznat, nebo najít optimální hodnoty kalení a popouštění pro daný nástroj, což je doporučeno hodnotami z tabulek, které jsou již vypracovány pro každý druh ocele.

Struktura oceli 16 420

07 08

 

a) výchozí stav před zušlechťováním (tvářeno a normalizačně žíháno)

b) zušlechtěno kalením z 850°C do oleje a popouštěním 1h při 500°C

 

Adam Florian