Rezbárstvo
História reťazových motorových píl Tlačiť

Ako sa začala písať história motorových píl? Odhliadnuc od využitia prvých kamenných zubov zasadených v dreve a kosti, bronzových a oceľových nástrojov využívajúcich princíp zubu, môžeme preskočiť celé tisícročia ľudskej existencie, aby sme sa dostali k využitiu reznej reťaze.

1600
Prvé doložené použitie reznej reťaze pochádza z obdobia okolo roku 1600 vo Walese. Jednalo sa o nástroj zložený z článkov s reznými zubami, ktoré boli pospájané voľným nitovaním. Na koncoch reťaze boli oká s kolíkmi, za ktoré sa reťaz držala pri práci.

Princíp práce bol jednoduchý: reťaz sa opásala okolo dreva a striedavým ťahaním koncov sa dosiahlo rezného účinku. Tento spôsob sa používal v baniach, pretože umožňoval rezanie dreva v úzkych štôlňach. Výhodou bola aj ľahká manipulácia v zloženom stave, nevýhodou bola náročná výroba (viac ako sto súčastí) a tým aj vysoká cena. Napriek uvedenému existuje reálny predpoklad, že obdobné reťaze sa používali aj v iných krajinách, pričom nie je vylúčené aj oveľa skoršie použitie.

1800
Deväťnáste storočie predstavovalo obdobie významných zmien a vedecko-technického pokroku. Nevyhol sa ani konštrukcii píl. Prvé pokusy neboli častokrát vôbec zaznamenané a tak neexistujú presvedčivé doklady.  
Vývoj napredoval, aby zaznamenal prvý patent na reťazovú pílu zo 14. septembra roku 1858. Bol zaregistrovaný  Harvey Brownom v New Yorku. Zaujatie princípom reťaze dokazujú aj patenty, ktorých bolo udelených 25 medzi rokmi 1858 až 1905. Aj keď rezná reťaz predstavovala veľmi zaujímavý nástroj, jej rozšírenie bolo možné len v súčinnosti s primeraným pohonom.

1900
Koniec devätnásteho a začiatok dvadsiateho storočia bol prelomovým obdobím aj vo vývoji hnacích jednotiek – motorov čím boli otvorené možnosti ďalšieho vývoja strojov. Za prvého významného konštruktéra reťazových píl a reťazí môžeme považovať američana Charlesa Wolfa.  Napriek tomu, že najprv skonštruoval píly ktoré sa na prenos museli demontovať, položil základy na ktorých pokračoval nasledovný vývoj ľahkých prenosných motorových píl. Zaujímavé boli aj konštrukčné riešenia reťazí, viacerých typov píl a ich pohonov.

Ukážka zobrazuje vývoj sekacích reťazí ( zobrazenie nie je v jednotnej mierke)

1920
Píly a reťaze Charlesa Wolfa boli priekopnícke, pretože sa stali prvými komerčne vyrábanými, a to v sériách niekoľko tisíc kusov. Najúspešnejšou, bola  píla Wolf Electric Drive Link Saw z roku 1920. Model A mal hmotnosť 31,7 kg, model B 36 kg a model C 40,8 kg.   
Reťazové motorové píly sa krátko po prvotných úspechoch na trhu začali vyrábať v niekoľkých krajinách (USA, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Sovietsky zväz,...) a boli započaté neoficiálne preteky vo vylepšovaní princípu systému reznej reťaze, líšt aj pohonných jednotiek. Hlavnou prioritou sa stalo zníženie hmotnosti, aby píly mohli používať dve, prípadne jedna osoba...   

Prvá benzínová dvojmužná motorová píla na svete bola vyrobená spoločnosťou E.Ring v Berlíne v roku 1925. Vyrábané boli dva typy píly s názvami Rinco a Erco. Píly našli uplatnenie najmä v lesníctve, ale ich ceny boli pomerne vysoké.

V roku 1926 nasledovali píly značky Rapid z Nemecka ,  Sylva a Leitz z Rakúska.

V roku 1927 boli v Nemecku vyrobené motorové píly Record a AKCO, avšak ako zaniknuté značky  motorových píl nie su tak známe ako píly Dolmar, ktoré sú vyrábané aj v súčasnosti.

Píla Dolmar typ A ktorú predstavil  Emil Lerp v roku 1927 mala výkon 5,9 kW a hmotnosť 58 kg.    

Andreas Stihl predstavil v roku 1929 svoj „dvojmužný stroj na kácanie stromov“. Tento stroj s benzínovým motorom mal hmotnosť 46 kg, výkon 4,5 kW , prácu a manipuláciu museli zabezpečovať dve osoby.

1930
Dolmar typ DB 35 bola prvou elektrickou motorovou pílou, ktorú mohla obsluhovať jedna osoba. Pretože to bola píla s elektromotorom, prívodným káblom a hmotnosťou 22 kg, bola  práca s pílou celkom náročná.

V rokoch 1937 – 1939 dosiahla celosvetová produkcia motorových píl objemu 40 až 50-tisíc kusov.

Firma Dolmar začala vyrábať v roku 1939  motorovú pílu „typ CL“. Píla mala otočnú spojku, čo umožňovalo napríklad pozdĺžne rezanie kmeňa.

Motorové píly nemeckej výroby sa v tridsiatich rokoch stávajú strategickou výbavou nacistickej armády.

1940
Počas druhej svetovej vojny sa v rokoch 1940 až 1945 sa zvýšila celosvetová produkcia motorových píl na 1 500 kusov za deň.

V roku 1942 vznikla nová spoločnosť Industrial Engineering Limited – IEL. Predstavila sa  modelom píly Beaver v roku 1944. Píla mala hmotnosť 15,8 kg, výkon 0,92 kW pri objeme valca 45,2 cm³.

Claude Poulan zakladá v roku 1946 fabriku Poulan Saw Company  v Louisiane, USA ktorá začala vyrábať motorovú pílu model 2400.
 
Spoločnosť Lombard Governor Corporation  vstupuje medzi významných  výrobcov  motorových píl niekoľkými modelmi  v roku 1946. Elektrické píly mali označenie "ES" , pneumatické "PS" a benzínové "GS". Píla GS- 24X2 využívala zhodnú pohonnú jednotku ako Poulan 2400. Nejedná sa ale o prvé reťazové píly tejto značky. Firma mala skúsenosti s výrobou reťazových píl od roku 1943.
 
Spoločnosť Homelite (pôvodne Home Electric Lighting Company) vyrobila svoju prvú elektrickú reťazovú pílu.
 
Začiatok konca reťazí so sekacími zubmi. Joseph Buford Cox vyrobil  v roku 1947 prvé exempláre hoblovacích pílových reťazí ktoré znamenali prevrat a postupné preorientovanie (všetkých!) výrobcov píl na tento princíp.

Firma IEL predstavila v roku 1948 na základe úspechu predchádzajúceho modelu pílu Pioneer. Mala obsah valca 50 cm³ a hmotnosť bez lišty 13 kg.

Robert Paxtone McCulloch v roku 1948 začal vyrábať prvé motorové píly s označením „McCulloch“. Komerčná výroba sa začala o rok neskôr pílou McCulloch 3-25 s hmotnosťou 11,2 kg.

Prvé píly poháňané dieselovým motorom s názvom Comet vyrobila firma  Norsk Sagbladd Fabrik v Oslo v roku 1949. Píly mali neuveriteľnú hmotnosť 8,5 kg, čo bolo menej ako predstavoval štandard benzínových píl.

1950
V rokoch 1950-1951 dosahuje ročná produkcia motorových píl čísla 2 milióny kusov za rok.

V roku 1950 firma Stihl vyrobila svoju prvú „jednomužnú“ pílu model BL. Otočný karburátor umožňoval prácu v rôznych polohách. Píla mala hmotnosť 16 kg.

Motorová píla McCulloch je v roku 1950 prvou reťazovou motorovou pílou vybavenou membránovým karburátorom, ktorý umožňuje prácu vo všetkých polohách. Membránový karburátor Tillotson sa stal štandardom.

V roku 1951 bola vyrobená prvá motorová píla s priamym pohonom – IEL typ HA (pohyb hnacieho kolesa zabezpečený priamo z kľukového hriadeľa)

Motorová píla  typ CP od firmy Dolmar z roku 1953 mala hmotnosť iba  13,5 kg.

V  roku 1953 sa začala vyrábať druhá motorová píla s priamym pohonom – Monark Silver King DD.

Firma Jonsered predstavila v roku 1954 svoju prvú „jednomužnú“ pílu s hmotnosťou 10 kg. Model XA s obsahom 50 cm³ umožňoval pomerne pohodlnú obsluhu jednou osobou. Zaujímavosťou bol dieselový pohon. Od roku 1954 sa vyrábala aj motorová píla Jonsered P, ktorá bola poháňaná propánom.
 
V tom istom roku je uvedená na trh aj motorová píla Stihl BLK s hmotnosťou 11 kg.


Stihl BLK 1954

K motorovým pílam s priamym pohonom  pribudla píla Mall 4MG v roku 1955.

V nasledovnom roku 1956 pribúdajú traja zástupci tohoto trendu a to PM 19,  Homelite EZ a McCulloch D44.

Za zmienku stojí aj Danarm DD 8F z roku 1957, pretože dopĺňa radu motorových píl s priamym pohonom vyrábaných mimo Európu.

V roku 1958 bola vyrobená prvá motorová píla s priamym pohonom v Európe. Priekopníkom bol model píly SOLO REX s výkonom 3,9 kW. Revolučný systém umožnil zníženie hmotnosti, zvýšenie výkonu a zlepšenie manipulácie, čím sa  stala absolútnou jedničkou nielen na európskom trhu.

Prvá motorová píla Dolmar typ CF z roku 1958 bez otočnej spojky s membránovým karburátorom necitlivým na polohu potvrdzuje progresívny trend vývoja motorových píl.

V roku 1958 vyrába motorové píly 45 spoločností a v ponuke je až 200 modelov.

Legendárna motorová píla Stihl CONTRA, prvá píla tejto značky s priamym pohonom sa začala vyrábať v roku 1959. Mala hmotnosť 12 kg, výkon 4,5 kW. Bola to píla s mimoriadnym komerčným úspechom a obľúbenosťou u spotrebiteľov.

V roku 1959 vstupuje na trh s motorovými pílami spoločnosť Husqvarna s modelom A 90 s hmotnosťou 11,5 kg. Priamy pohon sa stal štandardom.

1960
Rokom 1960 zakončíme krátku exkurziu históriou vývoja motorových píl. Tento rok je hranicou ktorá má už svojich pamätníkov. Štandardizácia parametrov píl z hľadiska užívateľských potrieb a bezpečnosti práce nastavila základné pravidlá a jednotlivé značky striedavo posúvali pomyselnú latku vývoja smerom nahor. Taktiež je potrebné objasnenie rozšírenia motorových píl s ohľadom na pomery u nás.

Pred druhou svetovou vojnou bolo použitie motorových píl v ČSR skôr výnimočné. Stroje boli drahé, mimoriadne ťažké, náročné na údržbu. Použitie v neprístupnom teréne bolo obmedzené ak nie priamo vylúčené. Tieto stroje mohli len s vážnymi výhradami konkurovať skúsenému pilčíkovi s ručnou pílou.  Druhá svetová vojna však znamenala výrazný zlom. Drevo je v časoch vojny jednou zo základných strategických surovín. Okrem využitia v priemysle umožňovalo rýchlu výstavbu dočasných pozícií, spevňovanie zákopov, a zhotovenie mostov. Nemecko bolo krajinou, kde bola započatá tradícia výroby motorových píl v Európe už v polovici dvadsiatich rokov. Tento technologický náskok bol v čase druhej svetovej vojny naplno využitý. Nemecká branná moc - Wehrmacht, bola pri svojom dobývateľskom postupe vybavená štandardne aj prenosnými dvojmužnými motorovými pílami. V tomto období sa motorové píly stali skutočným pomocníkom a výhody už prevažovali nad nevýhodami. Od roku 1943 sa po prehranej bitve o Stalingrad započalo ťažké obdobie dovtedy takmer neporaziteľnej armády. Strata pozícií a následný ústup nemeckej armády bol sprevádzaný selektívnym výberom primeranej výbavy vojska.  Pri ústupe zostávali motorové píly na oslobodenom území. Tieto boli neskôr zavedené do prevádzky aj u nás a následne bol strojový park dopĺňaný o nové stroje. Päťdesiate roky plné budovateľského nadšenia priali aj vývoju technológií. Motorové píly sa stali potrebným a žiadaným výrobkom.   
V národnom podniku Motor České Budějovice sa už v prvej polovici päťdesiatich rokov realizoval vývoj a následne aj výroba dvojmužných a jednomužných motorových píl. Jednomužné motorové píly  v tejto dobe predstavovali efektívnejší nástroj ktorý sa stával celosvetovým štandardom. Z tohoto dôvodu bola výroba dvojmužných motorovových píl obmedzená a nakoniec sa od nej upustilo úplne.
V archivovaných písomnostiach závodu  sa nachádza zmienka o výrobe prototypov v roku 1954 a požiadavka výroby „nultej“ série v nasledovnom roku. Výroba motorových jednotiek prebiehala vo výrobnom závode vo Vodňanoch a testovanie membránového karburátora v teréne v Harmanticiach. Motorová píla typ 28 bola pre značnú hmotnosť a konštrukčnú zastaralosť medzitypom medzi prvými pokusnými výrobkami a finálnym výrobkom s označením JMP 40 (JMP je skratkou výrazu „jednomužná motorová píla“).

Motorová píla JMP 40 vyrábaná v n.p MOTOR České Budějovice, prevádzka Vodňany

Ešte v roku 1960 bola vykonaná príprava a v roku 1961 spustená výroba motorovej časti v podniku vo Vodňanoch a doplnenie lištami z národného podniku TOS Svitavy. Motorová píla JMP 40 bola určená pre plné nasadenie v národnom hospodárstve. Tento zámer sa však ukázal ako nedosiahnuteľný a rezervy boli vykrývané zahraničnými výrobkami. Pracovníci s pílou JMP 40 dosahovali zhruba dvojtretinového pracovného výkonu oproti predpokladu a takmer tretinového výkonu v porovnaní so zahraničnými výrobkami. Stroj s pohotovostnou hmotnosťou 14 kg, v kombinácii s  vysokou poruchovosťou, zdĺhavými záručnými opravami a nedostatkom náhradných dielov predstavoval závažné nedostatky a nezodpovedal požiadavkám lesného hospodárstva. Naviac, pamätníci zo zmieneného podniku tvrdia, že výrobok bol vyrábaný podľa vzoru spoza „železnej opony“, pričom boli porušené patentové práva. Faktom však je, že v polovici  šesťdesiatich rokov sa od výroby motorovej píly JMP 40 upúšťa. V období krátkej doby „socializmu s ľudskou tvárou“ sa nadviazalo jednanie s firmami zo západnej európy, so zámerom licenčnej výroby motorových píl, ktoré v tej dobe predstavovali svetovú špičku. Invázia spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968  zámer prekazila a výroba motorových píl už v uvedenom podniku nepokračovala ani v období normalizácie. V období  ľudovej demokracie a socializmu, bola ponuka  niektorých zariadení zameraná len pre oblasť štátneho hospodárstva. Chýbala voľne dostupná ponuka celej rady výrobkov, medzi ktoré môžeme rátať aj motorové píly. Vo všeobecnosti, výrobky zhotovené u nás, zaostávali za ponukou západnej proveniencie. Preto sa riešil problém „západným“ tovarom (Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo, Homelite...), prípadne ešte problematickejším individuálnym dovozom zo zahraničia. V záujme národného hospodárstva boli motorové píly  zabezpečované aj zo zahraničia. Pre maľospotrebiteľov bolo však získanie motorových píl mimoriadne ťažké, aj keď existovalo niekoľko možností ako sa k píle dostať. V predaji  úzkoprofilového dovozového tovaru mal výsadné postavenie podnik zahraničného obchodu – Tuzex. V tomto prípade bolo treba zaobstaranie „západnej“ meny, ktorá slúžila k nákupu poukážok – bonov. No i tak sa jednalo prevažne o stroje s nízkym výkonom, určené pre hobby použitie. V bežnej praxi bolo často využívané zapožičanie strojného vybavenia zamestnancami štátnych podnikov a príslušníkmi armády, prípadne bolo sprevádzkované vyradené náradie. Pamätníci spomínajú aj z dnešného pohľadu kuriózne prípady, keď bol vyradený starý výrobok, no ten zostal naďalej v prevádzke a záujemca získal výrobok nový. Náhradné diely boli zabezpečované obdobným spôsobom. Takáto „partnerská“ výpomoc prinášala zúčastneným stranám výhody, avšak na úkor štátneho podniku. Naplnenie skutkovej podstaty § 132, teda rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve nebolo v tých dobách výnimočné.
V Českej republike sa v roku 1991 (v krátkom období federácie), začala vyrábať elektrická reťazová motorová píla s typovým označením EPR 30-S v podniku Narex Česká Lípa. Tento typ sa vyrábal len v jednom prevedení (výkon aj veľkosť lišty) až do roku 1997. Píla mala ručný dávkovač mazania reťaze a mala motor umiestnený v ose stroja. Riešenie píly malo svoje výhody, avšak ručné dávkovanie mazacieho oleja bolo v dobe automatického mazania reťaze predsa len zastaralé. V podniku Narex sa vyrábajú elektrické motorové píly doteraz.

Jedna z prvých píl určených pre "domáce" použitie - Homelite XL Textron

 

Druhá polovica dvadsiateho storočia priniesla  aj výraznejšiu selekciu výrobkov na špecifické použitia. Takto vznikli modely píl ktoré boli vhodné na ťažbu, odvetvovanie, farmárske záhradnícke a  remeselnícke činnosti, prípadne pre záchranárske použitie. Píly sa začínajú podriaďovať požiadavkám jednotlivých spotrebiteľských skupín nie len vlastnou konštrukciou, ale aj doplnkovou výbavou. Typy reťazí a líšt pokrývajú celé spotrebiteľské spektrum. V ponuke sú lišty a reťaze na rezanie veľmi znečisteného dreva, rezanie ľadu a dokonca kamenných blokov, betónu a pod. Koncom dvadsiateho storočia dochádza aj k automatizácii a búrlivému rozvoju harvestorových technológíí, čo predstavuje samostatnú vývojovú líniu. V USA sa v deväťdesiatich rokoch začala používať špeciálna lišta  a reťaz na motorové píly, ktorá je určená nie len na stromovú chirurgiu, ale aj výtvarné využitie.  V postsocialistických krajinách je tento výrobok prijímaný veľmi rezervovane, sprevádzaný nízkou informačnou vybavenosťou a aktivitou predajcov, ktorá bráni rozšíreniu viac ako pomerne vysoká cena. Tak či tak, dá sa u výrobcov motorových píl a príslušenstva predpokladať oveľa cielenejšie smerovanie vývoja budúcich výrobkov, príslušný monitoring cieľových skupín a reformovanie stávajúcich marketingových stratégií  v distribučných sieťach.

 

Andrej Irša

Text a fotografie z pripravovanej publikácie "Rezba motorovou pílou", bez záverečnej jazykovej a štylistickej úpravy.

Zdroje:

BIZJAK, Primož: Razvoj motornih verižnih žag in njihove tehnične izboljšave. Diplomsko delo, UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLIJE GOZDNE VIRE,  Spodnja Idrija 2007

MacINTOSH,Hal: Chainsaw Carving the Art and Craft. Fox Chapel Publishing, East Petersburg, 2001 

VRABEC, Viktor: marketingový manažér Narex Česká Lípa, vyjadrenie 26.2.2009

HÁJEK, Emil: bývalý tajomník národného podniku MOTOR České Budějovice, závod Vodňany, vyjadrenie 4.3.2009

FRAŇKOVÁ, Alena: SOA Třeboň, pracovisko České Budějovice, vyjadrenie 7.4.2009

JURČA, František: 17. schôdza Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, vyjadrenie 25.1.1963