Rezbárstvo
Řezbář František Gajda (k vydanej monografii autora) Tlačiť


Zopár pohľadov do knihy o strážnickom rezbárovi Františkovi Gajdovi a jeho tvorbe,...


...pastiersky betlehem a majstrova galéria.

 

A niečo o ľudoch ktorí majú na knihe zásluhu (v skutočnosti ich bolo o niečo viac...)

František Gajda (*10. 3. 1935, Strážnice)
Kniha představuje lidového tvůrce Františka Gajdu ze Strážnice jako nadaného své­rázného řezbáře i úsměvného a pohodového člověka. Kolektiv autorů různých profesí přibližuje mistra jak z pohledu jeho umělecké tvorby, tak výjimečných lidských vlast­ností, s velkým kulturním přehledem a hlubokým zakořeněním v domácím prostředí, které se stalo nevyčerpatelnou studnicí námětů pro jeho celoživotní řezbářské dílo. Svou sugestivní řezbářskou technikou a živostí vytvářených figur a figurek dosáhl hranice pro­fesionality.

Marie Gajdová, rozená Juncová (*4. 9. 1939, Uherské Hradiště)
Absolventka oboru knihkupec, dlouholetá vedoucí Knihkupectví ve Strážnici. Manžel­ka, životní opora a osobní tajemnice řezbáře, agilní organizátorka řezbářských výstav, předváděcích a prodejních akcí na společenských besedách, jarmarcích a dalších pří­ležitostech u nás i v zahraničí. Korespondentka a archivářka tvůrčích aktivit Františka Gajdy se zásadním podílem na prezentaci a popularizaci manželova řezbářského díla. Její celoživotně shromažďované údaje a fakta se staly vítaným a podstatným podkladem pro zpracování zejména dokumentační části přítomné knihy.

PhDr. Jiří Pajer, CSc. (*16. 12. 1948, Strážnice)
Absolvent FF UJEP Brno (1968-1972). Etnolog, archeolog, publicista. Působí jako samostatný vědecký pracovník ve Strážnici, dříve odborný pracovník ULK Strážnice. Zabývá se novověkou (postmedievální) archeologií, především speciální problematikou výzkumu a zpracováním novokřtěnské keramiky, v oblasti folklóru zpracováváním a vy­dáváním pověstí a zpěvníků lidových písní. Autor početných etnografických a archeolo­gických výzkumů a monografií, např. Počátky novověké keramiky ve Strážnici (Strážnice 1983), Marie Procházková (1886-1986), zpěvačka ze Strážnice (Hodonín 1986), Svět lidové písně (Strážnice l989), Město pod Bílou věží. Vyprávění ze staré Strážnice (Stráž­nice 2000), Strážnice. Staré pohlednice města (Strážnice 2000), Novokřtěnské fajánse ze Strachotína (Mikulov 2001), Strážnice. Kapitoly z dějin města (Strážnice 2002). Ve svém zájmu o osobnost Františka Gajdy využívá důvěrného poznání celého strážnického pro­středí i s jeho historií.

PhDr. Štefan Zajíček (*9. 12. 1949, Radošovce)
Absolvent FF UK Bratislava (1969-1975) a FF UJEP Brno (1980-1984). Umělecký his­torik a ředitel Záhorské galérie v Senici. Kurátor řady výstav výtvarného umění, autor doprovodných publikací k výstavám, např. Sochař František Draškovič (1981), Ľudovít Hološka - Maľby 1976-1980 (1981), Jozef Kostka - Plastiky a kresby (1983), Sochárska ško­la Jozefa Kostku na VŠVU v Bratislave (1988), Gustáv Mallý - Obrazy (1989), Marián Velba - Maliarske dielo (1991), Karol Molnár- Maliarske dielo (1991), Ján Mudroch - Kresby 1930-1968 (1996), Jozef Kostka - Neskorá tvorba 1970-1996 (2004), Albín Brunovský - Knižné ilustrácie 1960-1997 (2006), monografie Michal Tillner (Senica 1993). Kromě stavebních památek a výtvarného zobrazení obcí a měst se věnuje také neprofesionální výtvarné tvorbě, zvláště aktivitám Klubu výtvarníků ve Skalici, přičemž se dlouhodobě zabývá také řezbářským projevem Františka Gajdy, zejména prostřednictvím výstav.

PhDr. Romana Habartová (*21. 7. 1964, Uherské Hradiště)
Absolventka FF UJEP Brno (1982-1986). Etnoložka, odborná pracovnice Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V odborném zájmu se věnuje studiu a výzkumu obyčejové tradice, lidového oděvu, lidové výtvarné kultury a tradičního řemesla, včetně řezbářského díla Františka Gajdy. Zájmově se orientuje na taneční a hudební folkloristiku, dětský folklór. Publikuje ve sbornících a časopisech (Slovácko, Národopisná revue, ZVUK, Ma­lovaný kraj), je spoluautorka publikací Polešovice 1595-1995 (Velehrad 1995), Slovácké muzeum (Uherské Hradiště 2000), Hodové slavnosti v Polešovicích (Polešovice 2005), au­torka a kurátorka výstav a katalogů, pořadů (MFF Strážnice, Dětská Strážnice, Kunovské léto, Písní a tancem Luhačovice). Podílela se na vydání hudebních nosičů Slavíček zpívá (1998), Vinšujem vám...a děti z Kunovic (2000), Z vršku do doliny (2002), Zpívání zkra­je života (2003), Od Hradišťa na pomezí (2004), je vedoucí a choreografka folklorních souborů, organizátorka, moderátorka a členka odborných porot.

Andrej Irša (*10. 10. 1972, Skalica)
Řezbář, živnostník, žák Františka Gajdy. Specializuje se na práci se dřevem v kombinaci s různými materiály, monumentální plastiku, interiérové a exteriérové užité umění. Jeho betlemářská tvorba využívá lidových námětů v kombinaci s promyšleným designem, účastník početných výstav, prezentací (Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, Francie, Bel­gie, Morava). Podílel se na projektech Zahradní galerie Alojze Machaje v Plaveckém Stvrtku, na monumentálních dílech (Prostějov, Bratislava, Pezinok, Holíč, Kunovice), na exhibičních realizacích (Bardejov, Piešťany, Lúčky, Podhájska), řezbářských sympozi­ích (Stupava, Skalica, Kunovice). Publikuje v odborných časopisech.

Fotografie do knihy nafotil:    Eduard Timko

 

Súvisiace články:                  Článok o Františkovi Gajdovi

                                              Poviedky o Františkovi Gajdovi 

Kniha má rozmery 290x220, 264 strán, celofarebná, kriedový papier, pevná väzba. V predajniach Kniha Bystrický a ÚĽUV. Možnosť objednať aj na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .