Rezbárstvo
Dvorný rezbár Habešského cisára Tlačiť
Sample Image    
Keď navštívili rezbári Alojz Machaj a Jozef Barta rezbára Jozefa Ostrovského v Štúrovskom paneláku, s ťažkým srdcom sa majster rezbár „pochválil“ s práve rozrobeným dielom - bustou Lenina. Bol Jozef Ostrovský taký zanietený stúpenec režimu? Alebo sa prepracoval do dlhého radu umelcov tvoriacich „večne živého“ ako na bežiacom páse? Nie. Všetko bolo úplne inak...  (ai)

Chcel by som týmito pár riadkami vzbu­diť záujem o človeka rezbára, s ktorým som mal možnosť sa v živote niekoľko ráz stretnúť. Nikdy som sa o ňom nedo­čítal v žiadnom časopise, novinách ani na výstavách. Myslím si však, že bol veľmi zaujímavá postava a zviditeľnenie jeho celoživotných aktivít ako rezbára by malo prelomiť nepriazeň času. Ostrovský sa narodil na majetku Párovské háje pri Nitre okolo roku 1895. Vyučil sa za umeleckého stolá­ra a pracoval pri výrobe nábytkov. Drevorezba sa stala jeho celoživot­ným zamestnaním. Ako zamestnanec nábytkárskej firmy z Viedne sa do­stal do Francúzska, kde sa pripravo­vali umeleckorezbárske časti výzdo­by nábytku na svetovú výstavu. Táto životná púť je veľmi podobná s nitrianskym sochárom a rezbárom Júliusom Bártfayom. Ich osudy sa často prepletali a je zvláštne, že podľa rozprávaní oboch sa stretávali ako rivali. Je to asi dôsledok malo­mestských pomerov vtedajšej Nitry, hos­podárskej situácie dvadsiatych až tridsia­tych rokov minulého storočia a tvrdého a nekompromisného boja o prežitie. Dvaja rezbári v meste ako Nitra vtedy asi nemohli vedľa seba dobre existovať. Na výstave nábytku vo Francúzsku zaujali Ostrovského drevorezby vte­dajšieho čerstvého cisára z Habeša Haile Selassieho. Jeho ponuku na výzdobu ná­bytku cisárskeho dvora neodmietol a na viac rokov zmizol v Afrike. V starobe spomínal s veľkou nostalgiou na Addis Abebu, na prácu rezbára, podmienky, úctu, krásne Afričanky a aj na zárobok. Po rokoch sa vrátil do Československa, kde mu celoživotné úspory okresali a znárodnili vo februári 1948. Znechutený a zatrpknutý sa pustil do ďalšej práce. Rezal krížové cesty, posledné večere, svätých, ukrižovaných, vinohradnícke motívy, portréty obyčajných ľudí aj papa­lášov. V čase, keď som ho ja párkrát navštívil, pracoval vo Vinárskych závo­doch v Štúrove. Vyrezával upomienkové predmety na súdky, ktoré putovali ako dary do rúk súdruhov z domova i zahra­ničia. Vyrezal asi veľa, lebo bol zručný a usilovný.
Po roku 1989 som o ňom ešte počul, ale kvôli hektickej dobe som ho už nenavští­vil a aj o jeho smrti som sa dozvedel neskoro. Keďže je veľkou neznámou, rozhodol som sa rozvíriť prach spomie­nok a pokúsiť sa, ak sa to ešte dá, zhro­maždiť čo najviac informácií o ňom. Za každú vopred ďakujem.


Zoznam niektorých prác J. Ostrovského podľa jeho rozprávania:
•  Krížová cesta - kostol Preselany
•  Krížová cesta - kostol Komjatice
•  Krížová cesta - kostol Štúrovo
•  Krížová cesta - kostol Mlynárce
•  Krížová cesta - kostol Beckov
•  Krížová cesta - kostol Horné Sŕnie
•  Kristus na kríži - Vlčany
•  Kristus na kríži - Tešedíkovo
•  Kristus na kríži - Veľký Kýr (Milanovce)
•  Kristus na kríži - Lehota (Nováky)
•  Posledná večera - Ostrihom - Bazilika
•  výzdoba sudov - Želiezovce
•  sudy 12 apoštolov - Pezinok - kaštieľ
•  Vinohradnícky reliéf - Radošina
•  výzdoba sudov - Vinárske závody Trnava
•  výzdoba sudov - Biskupská vináreň Trnava
•  výzdoba sudov - Tvrdošovce
•  erby v Rytierskej sieni - Bojnice
•  reliéfy - vinohradnícke - Výskumný ústav Modra
•  reliéfy - vinohradnícke - „šampusáreň" Sereď
•  sudy a reliéfy - Vinohradnícke závody Bratislava, na Pražskej ulici
•  Posledná večera Holíč (súkromná zbierka)

Autor príspevku: Jozef Barta  www.b-art-a.sk