Rezbárstvo
Kunovičtí apoštolové v kalendáři Tlačiť
Město Kunovice vydává velký nástěnný kalendář na rok 2008, který svým pojetím vybočuje z řady standardních kalendářů vydávaných každoročně nejrůznějšími institucemi.
V loňském roce byl v průběhu hodových oslav slavnostně otevřen nově upravený park v těsném sousedství kunovického kostela sv. Petra a Pavla. Součástí a dominantou parku se stalo sousoší Ježíš Kristus a apoštolové – soubor třinácti dřevěných soch slovenského výtvarníka a řezbáře Andreje Irši, jimž přijel požehnat Metropolita moravský, arcibiskup Jan Graubner. Park dostal díky sochám apoštolů nový, duchovní rozměr a stal se oblíbeným místem setkávání i odpočinku obyvatel Kunovic i místem, které přijíždějí obdivovat návštěvníci odjinud.
Po celý příští rok se budeme moci prostřednictvím vydávaného kalendáře seznamovat s podobou apoštolů i stručným připomenutím jejich osudů. Nekonvenční pojetí fotografií a základního návrhu podoby kalendáře je dílem mladé, začínající fotografky Magdalény Zemčíkové. Není to poprvé, co kunovická radnice dává šanci mladým lidem na startu jejich profesní tvůrčí dráhy. Připomeňme letošní poprázdninové otevření nově upravených prostor foyaer kina Lípa v Kunovicích, jež město svěřilo mladým designérům, studentům Martinu Matouškovi a Ondřeji Elfmarkovi či zpracování návrhu městského mobiliáře studenty Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Dáváme mladým lidem šanci předvést, co umí. Kromě podpory dětských a mládežnických folklorních souborů, sportovních oddílů jsou to i další užitečné a smysluplné aktivity. Proto také v podobných případech dáváme šanci i mladým výtvarníkům či jinak tvůrčím profesím – mají zajímavé nápady, ale zároveň potřebují korektiv někoho zkušeného a znalého praxe všedního dne. Ve finále jde o užitečnou zkušenost pro obě strany – město získá zajímavý projekt a výtvarníci na startovní čáře si mohou zkusit, jak věci fungují a dají se uplatnit v běžném životě, který je mnohdy tak rozdílný od představ a předpokladů se kterými opouštějí své školy“, říká v této souvislosti kunovická místostarostka Ivana Majíčková a dodává: „Představení našeho parku veřejnosti prostřednictvím tohoto kalendáře se podařilo díky široké spolupráci, mimo jiné i díky našemu duchovnímu správci P. Jaroslavu Poláchovi, který je autorem textů o jednotlivých apoštolech.“
Kalendář s kunovickými apoštoly byl veřejnosti představen v neděli 16. prosince na Vánočním koncertu dechové hudby Stříbrňanka, který se konal od 19.00 hodin ve sportovní hale v Kunovicích. Zájemci si jej budou moci koupit v tamním městském informačním centru.

Zdroj: www.mesto-kunovice.cz