Rezbárstvo
MDFF, "Řezbářské sympozium" a "Řezbářská škola" v Kunoviciach Tlačiť
 Kunovice sa stanú tento rok dejiskom pätnásteho ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu (MDFF). Za túto dobu navštívilo festival celkovo 250 folklórnych súborov  z Čiech, Moravy, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Polska, Litvy, Lotyšska, Makedónie, Ruska, Talianska, Arménie, Grécka, Mexika... Keďže festival je už riadnym členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (C.I.O.F.F.), krajiny ktoré budú na festivale zastúpené budú určite ešte exotickejšie... 

 

Podujatie „Kunovské léto“ je vo svojom pätnástom ročníku vyzretým a stabilizovaným podujatím. Okrem hlavného (a súťažného) programu sú počas každého ročníku aj sprievodné podujatia. Príprava a propagácia má profesionálne parametre  pričom však využíva aj dobrovoľný amatérsky potenciál záujemcov.Každý sa pripravuje na svoje vystúpenie...

 

Ten profesionálny ráz však dáva podujatiu najmä s polupráca s kultúrnymi, vzdelávacími inštitúciami (muzeum, školy, galérie, nadácie), projekt je podporovaný mestom Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Zlínský kraj, MK ČR, FoS ČR, programom Obnovy venkova, Rádiom Zlín, Českým rozlasom Brno, Českým rozhlasom Ostrava, Rádiom Proglas a podnikateľskou sférou. Remeselnícky jarmok, sympózium, rezbárska škola, bohatý kultúrny program (v minulosti napríklad Jarmila Šuláková a Fleret, Dan Nekonečný, Šlapeto...), ohňostroj, vernisáž, programový zborník, raut pre zaslúžilých, hostí a donorov no a samozrejme hlavný (súťažný) program detských a dospievajúcic tanečníkov, muzikantov a spevákov. Pre organizátorov je príznačná aj schopnosť veľmi milo prekvapiť. V mojom prípade to bol napríklad let teplovzdušným balónom...


 

V regióne sú aj podujatia, ktoré vzájomne spolupracujú. Prebieha medzi nimi výmena vystupujúcich účastníkov a sú vítanou alternatívou pre návštevníkov. Takto sa na rozšírenej programovej ponuke  podieľa aj mesto Uherské Hradiště (Svatojánský jarmark a kultúrny program na Mariánskom námestí) , Staré Město (Zahrada Moravy v areáli Strednej odbornej školy) a do tretice Archeoskanzen v Modrej u Velehradu. Treba zdôrazniť skutočnosť, že aj naša obec Kátov, nadviazala spoluprácu s niektorými zmienenými subjektami ktorá sa javí ako perspektívna.
 


Ani neviem kde ešte použiť výraz "folklór". No či už to folklór je, alebo nie, páčilo sa mi. A ako hovorí Dan: "Na schledanou někdy příště!"

 

Súčasťou festivalu sa stalo aj medzinárodné rezbárske sympózium. Túto akciu uviedol  (v spolupráci so združením Kunovjan) do reality v roku 2002 Alojz Machaj , u nás dobre známy organizátor podobných aktivít a majiteľ Záhradnej galérie v Plaveckom Štvrtku. Sympózium má niekoľko zaujímavostí. Delenie autorov nie je na základe vzdelania,  dosiahnutej úrovne a podobne. Autori majú jednoducho úlohu, ktorú môžu pojať spôsobom sebe vlastným.


  

Záber na Ruda Pikoša pri práci (teraz robí veľmi dôležitú vec, testuje svoju prácu - lavičku), a spoločné foto po práci... 

 

Organizačná časť postupne prešla na moju maličkosť, a v roku 2004 sa popri sympóziu začala pod mojím vedením robiť aj krátkodobá výuka rezbárstva pod názvom „Řezbářská škola“. Majstri remesla, a tí ktorí sa učia, sú tu vedľa seba a dochádza k výmene informácií. Pre žiaka má veľký význam počuť názory skúsenejších, a pre autorov je zasa dôležité poznať názory širšej verejnosti a začínajúcich výtvarníkov. Obe polohy sú však vnímané aj príležitostnými návštevami záujemcov, či organizovanými prehliadkami školopovinnej mládeže. Tu je potom efekt ešte výraznejší, pretože u detského návštevníka sú podobné vnemy motivačné. Vidieť, spoznať, skúsiť patrí medzi základné očakávania mládeže a u uvedených aktivít to znamená zúročenie tejto požiadavky želateľným spôsobom.
Výsledkom akcie je teda dej a potom aj hmotná trvalá hodnota. Význam je aj v oblasti rozvoja regiónu programovou ponukou, stabilizáciou činností individuálnych, ale aj klubových, záujmových... Celkovo sa význam nedá ani v krátkosti špecifikovať, s odstupom času je však badateľný rozvoj vo všetkých sférach (umenie, kultúra, šport, zamestnanosť, ekonomika...). V regiónoch s obdobnými aktivitami sa veľmi dobre implementujú rozvojové projekty, ľudia sa stávajú podnikavejšími, majú záujem zúročiť vynaloženú aktivitu k prospechu  spoluobčanov detí a podobne...V minulých rokoch sa zúčastnili sympózia:

Alojz Machaj
Andrej Irša
Jozef Bárta
Ľubica Kainová
Dušan Šarkan
Miroslav Kinder
Václav Kyselka
Marcel Taranda
Renáta Brnáková
Miroslav Trnovský
Luboš Sedlář
Vladimír Morávek
Ján Procner
Michal Barta
Rudo Cserge
Rudolf Pikoš
Vít Vavřiník
Václav Němec
Ladislav Sedláček
Martin Ospalík
Vladislav Boruta
Luboš Sedlář
Dalibor Novotný

 

Kto má záujem zúčastniť sa rezbárskeho sympózia, alebo rezbárskej školy, vyberie si príslušnú položku (formát pdf). Dobre si preštudujte pravidlá, aby sa predišlo nedorozumeniam.

 

SYMPÓZIUM v termíne 17-20.6.2008:

 Informácie o podujatí

 Prihláška

 Udelenie súhlasu

 

ŠKOLA v termíne 18-20.6.2008: 

 Informácie o podujatí a prihláška

 

Oficiálna stránka "Kunovského léta":   www.kunovskeleto.cz