Rezbárstvo
Úrazy Tlačiť
 „Ako sa ti to len mohlo stať?!!“ Takáto býva reakcia na obväz na ruke a nechápavý pohľad len dopĺňa otázku... „No ako. Len som takto...“ „A to si si nevedel dávať pozor, to ťa nenapadlo že bla, bla...“ S krížikom po funuse sú všetci múdri. Takéto reči máme asi tak radi, ako úraz samotný. Začína to celkom nevinne.
 
 


Už celkom malá ranka na citlivom mieste (napríklad na palci) môže byť veľmi výrazným paralizátorom pracovného výkonu, aj keď na krátky čas, ale predsa. Koľko sme už vlastne mali takýchto malých príhod? Lenže tak ľahko ako sa stane „malý úraz“, tak ľahko sa môže stať aj „väčší“. Chvíľa nepozornosti, chýbajúce ochranné pomôcky, vadné náradie, alebo povestná zhoda náhod... Pozrime sa na pár prípadov, kedy sa sa tieto skutočnosti prejavili:Majiteľ prvej ruky si zhotovil svojpomocne malú cirkulárku. Prax a znalosť bezpečnosti práce tu bola, pretože J.H bol pôvodnou profesiou stolár a absolvoval okrem školy aj celú radu školení BZP. Horšie to bolo so zhotovením stroja. Prioritu v tomto prípade mala funkčnosť pred bezpečnostnými parametrami, čo sa neskôr majiteľovi aj vypomstilo.
Cirkulárka bola konštrukčne riešená tak, aby bolo možné nielen deliť materiál, ale aj robiť drážky. Systém bol riešený tak, že pracovná plocha sa dala posúvať , aby sa dosiahlo potrebnej výšky vyčnievajúceho rezného kotúča. Fixovanie polohy bolo zabezpečené poistnými skrutkami... V osudnej chvíli majiteľ robil drážku v drevenej doske, pričom ruku mal priloženú na opracovávaný materiál. V momente keď bola ruka nad kotúčom, plocha nečakane padla dolu, prišlo k prerezaniu materiálu a amputácii prsta...

Druhý úraz vznikol pre neporiadok v pracovnom priestore. Pracovník mal pripevnený nekrytý hobľovací prípravok na hospodárskej okružnej píle. Pri rezaní  materiálu neodstraňoval priebežne odrezky zo zeme a pri obchádzaní píly po vstúpení na kus materiálu stratil rovnováhu a tretím prstom pravej ruky prišiel do kontaktu s rotujúcim hobľovacím valcom. Vznikol tak úraz so stratou extenzora a časti kĺbu. Liečenie si vyžiadalo niekoľkomesačnú práceneschopnosť, dve revízie a príslušné rehabilitačné cvičenia s trvalým obmedzením funkcie prstu...  
Tretí prípad je „klasickou“ ukážkou  staršieho dáta. Majiteľ prstu nevenoval dostatočnú pozornosť práci na okružnej píle (továrenskej výroby) a podľa jeho slov, o prst prišiel ani nevie ako...

Okrem amputácie posledného článku prstu je funkčnosť dlane (úchopu) znížená aj stiahnutím šľachy. Takýchto prípadov je celá rada. Podľa vyjadrenia plastického chirurga MUDr. Michala Brozmana DrSc, pripadá vysoký podiel úrazov ktoré nevznikli pri výkone povolania na sobotu. Dôvodom je vysoká aktivita príležitostných používateľov elektrického náradia bez dodržiavania BP.   

Nie vždy je chyba na strane spotrebiteľa. Aj výrobci náradia prezentujúci svoje výrobky ako bezpečné, málokedy priznajú chybu u schváleného a príslušnými atestami vybaveveného výrobku len na základe tvrdenia niekoľkých spotrebiteľov. Dôvodom je pomerne náročný proces uvedenia výrobku do sériovej výroby, a na  trh, so zodpovedajúcimi nákladmi... Na určenie vadnosti výrobku je spravidla nutné posúdenie autorizovanej skúšobne, alebo zvýšená miera úrazov u určitého výrobku. „Urýchlovačom“ v ochrane spotrebiteľa bývajú štátne inšpekcie a občianske združenia na ochranu spotrebiteľov. V povedomí remeselníkov ešte možno zostala informácia o náleze SOI, kde bola vadným výrobkom akumulátorová vŕtačka  DeWALT XRP s dátumovým kódom 2006 26 až 2007 45 s modelovými číslami DC940, DC945 a DC935. Pohľad na oficiálnu stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) nás ubezpečí o tom, že vadnosť výrobkov ktoré boli, alebo sú  v predaji nie je až taká výnimočná…
Nástrahy plynúce z používania nástrojov strojov a rôznych zariadení bez zodpovedajúceho prístupu môžu skončiť skutočne tragicky. No a že tento článok je po stránke úrazov slabý? Nevadí. Takto to môže dopadnúť taktiež (pozor, skutočne drastické zábery ktoré sú výberom nerešpektovania dobre mienených poučení)...
 
 
 
Zdroje:     Rozhovory s postihnutými (úrazy), autentické fotografie súčasného stavu
                Slovenská obchodná inšpekcia 
                www.konzultant.bozpo.sk  
                Informácia MUDr. Michala Brozmana klientovi, nemocnica Ružinov Bratislava 1995