Rezbárstvo
Servisné centrum BOSCH v Mikulove Tlačiť
Do polovice roku 2007 bolo servisné centrum firmy BOSCH (BSC - Bosch Service Centrum) Prahe. Malo rozlohu približne 350 m² a slúžilo len pre servis výrobkov z ČR. Svojou kapacitou však nevyhovovalo potrebám firmy a bolo vybudované nové na ploche s rozlohou 3 000 m² v príhraničnom meste Mikulov (ČR).
Toto pracovisko je v súčasnosti najmodernejším servisným závodom firmy BOSCH vo svetovom meradle.

Činnosť servisného centra pre Českú republiku bola zahájená 1.6.2007 a od 1.10. 2007 slúži aj pre potreby Slovenskej republiky. V súčasnej dobe závod  realizuje 3700 opráv mesačne, pričom na jeden deň pripadá niekedy aj 200 zrealizovaných opráv. V krátkej dobe budú však tieto čísla minulosťou, pretože servisný závod v Mikulove bude robiť aj servisné služby pre Rakúsko. S týmto zámerom sa rátalo už  pri výbere strategického umiestnenia závodu v lokalite na hranici s Rakúskom.

 


 

Prevádzka pozostáva z logistického oddelenia pre príjem a distribúciu položiek. V prevádzke robia rozvoz položiek k jednotlivým opravárom dve osoby. V servisnom centre sa používa pokrokový systém evidencie zakázok, založený na evidencii prepravných štítkov. To znamená veľmi presné informácie v internom informačnom systéme. Servisný pracovník má k dispozícii pracovný pult s potrebným vybavením, ktorého súčasťou je aj informačný systém. Pracovník má možnosť kedykoľvek na monitore vidieť technické výkresy, štatistiky a môže dohľadať aj registrované informácie o špecifických opravách. Taktiež nemusí opúšťať pracovisko v prípade problému, čo zohľadňuje požiadavku maximálneho pracovného komfortu. Mechanici sú rozdelení do skupín podľa typov opravovaných strojov. Pracovníci sa snažia dodržiavať filozofiu opráv „Today In – Totay Out“, čo znamená že prijatý výrobok by mal ešte v tom istom dni byť vyexpedovaný. Táto úloha sa darí  plniť na 87 %, čo je veľmi vysoký podiel zakázok realizovaných v jednom dni. Prehľady o činnosti a príslušné štatistické výstupy ktoré sú k dispozícii aj radovým zamestnancom, majú určite vplyv na udržanie vysokého štandardu kvality.
 
Čo dodať na záver?
Možno pár viet, ktoré sa nedali do horeuvedeného textu.
Treba spomenúť, že BSC v Mikulove je mimoriadne tichou a čistou prevádzkou. Spokojný som bol aj s prístupom k riešeniu problémov. Menším sklamaním bolo, že servisné pracovisko v Mikulove je schopné prijať len zaslané položky (teda nie osobne prinesené náradie). Na otázku, čo verejnosť bežne nevie a bolo by dobré aby vedela, odpovedal pán Jaroslav Rádek, že je to možnosť preventívneho servisu. Jedná sa o odborné vyčistenie vnútrajšku stroja ktorý je zanesený zmesou oleja a kovového prachu (napríklad po brúsení), čím môže prísť ku skratovaniu  prístroja. Táto služba stojí približne 300,- Kč.

Po prehliadke servisného pracoviska v Mikulove som navštívil (ešte v tom istom dni) SEKA centrum služieb v Malackách, ktoré by malo byť najväčším a najmodernejším servisným centrom na Slovensku (predaj a servis výrobkov značiek BOSCH, METABO, HUSQVARNA...) Zámerom bolo aspoň približné porovnanie služieb. Bohužiaľ, v zmienenej firme, je celkom iný prístup k poskytovaniu informácií ako v BSC Mikulov. Na základe osobne okúsenej reality (v rozpore s webovou prezentáciou), o detailoch návštevy radšej pomlčím...

Andrej Irša

 


Text je napísaný na základe osobnej návštevy s použitím informácií pána Jaroslava Rádka (Customer Service Representative), Robert Bosch odbytová s.r.o., BSC PT k Vápence Mikulov a návštevy firmy SEKA – centrum služieb v Malackách.