Rezbárstvo
Sympózium Alojza Machaja 2008 (k príležitosti slávností kapusty) Tlačiť

 

Stupava je mestom, ktoré v posledných rokoch nepochybne opeknelo. Nové fasády domov, námestie, komunikácie, obnova pamiatok a aj činnosť je tu na vysokej úrovni. Preto sa nemožno pozastavovať nad tým, že hlavná kultúrna mestská akcia „Deň zelá“ každoročne priťahuje pozornosť desiatok tisícov návštevníkov. Bohatý kultúrny program prebieha v blízkosti Mestského kultúrneho informačného centra. Aj MKIC podstúpilo pred pár rokmi rosiahlu rekonštrukciu. Výsledkom sú (okrem iného) vynovené kultúrno-reprezentačné priestory.
Práve preto využilo MKIC pod vedením riaditeľa Pavla Slezáka každoročne poriadané rezbárske sympózium  (ako súčasť  slávností kapusty) k zhotoveniu prác, ktoré vhodne doplnia priestory centra. Téma samozrejme musela súvisieť so Stupavou. A tak v priebehu štyroch dní vznikli (netradične) štyri reliéfy. Autormi boli nestor rezbáskych podujatí Alojz Machaj z Plaveckého Štvrtku, stavebný inžinier a vynikajúci rezbár Jozef Barta z Bratislavy, maliar a rezbár Miroslav Kinder z Brodského a napokon aj pisateľ týchto riadkov Andrej Irša.


Na sympóziu boli zhotovené tieto práce:
 

 Doplňujúce informácie o podujatí: MKIS